08.06.2020

Výzva programu EUCF na podporu místních aktivit v oblasti energetiky a klimatu

Až do 2. října 2020 mají obce a města či jejich sdružení možnost získat prostředky z programu EUCF (European City Facility). V rámci aktuální výzvy může být financováno především zpracování nejrůznějších studií a analýz potřebných pro investiční záměry v oblasti udržitelné energetiky a klimatu.

Prostředky z programu EUCF jsou určeny na podporu projektů/investičních záměrů směřujících k lepší využitelnosti a uspoře energií. Může se jednat například o modernizaci systému vytápění ve veřejných budovách, udržitelná řešení v oblasti městské dopravy, veřejného osvětlení či nakládání s odpadními vodami.

Aktuální výzva je zaměřena na financování studií proveditelnosti, nejrůznějších druhů analýz (právních, ekonomických, finančních či analýz rizik apod.), které jsou nezbytné pro realizaci investičních záměrů v oblasti udržitelné energetiky a klimatu. Prostředky bude možné využít rovněž pro financování nákladů na pracovníky (stávající nebo externí) nezbytné pro rozpracování investičního záměru. Žadatelé (tj. obce a města) by měli mít schválený plán zabývající se oblastí klimatu a udržitelné energetiky. 

O prostředky mohou zájemci žádat do 2. října 2020. Program je určen pro municipality či jejich sdružení z členských zemí EU a Velké Británie. Na jeden investiční záměr je možno získat prostředky ve výši 60 000 EUR. Podrobnější informace (v angličtině) o výzvě, včetně odkazu na online žádost najdete na tomto odkaze. K dispozici je rovněž příručka pro žadatele.