02.02.2017

Výzva OP URBACT III pro příklady dobré praxe

Městům s dobrou praxí se touto výzvou otevírá možnost prezentovat svoji dobrou praxi prostřednictvím řady komunikačních kanálů (např. celoevropská propagační akce, nově spuštěný web, tištěné publikace) a dostat uznání na evropské úrovni (městům bude např. udělen titul URBACT město s dobrou praxí).

Operační program URBACT III v programovém období 2014-2020 otevírá všem měs­tům možnost posílit kvalitu strategického řízení, podpo­ruje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a umožňu­je uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným integrovaným rozvojem měst.

V aktuální výzvě OP URBACT III pro příklady dobré praxe budou vyhledávána města, která mají dobrou praxi v oblasti udržitelného městského rozvoje. Tato výzva byla otevřena 5. 12. 2016 a žádost bude možné podávat do  31. 3. 2017.

URBACT je přesvědčen, že každé město má „skryté“ příklady dobré praxe, které reagují na místní výzvy a dosahují výsledků. „Příklad dobré praxe“ nemusí být nezbytně něco velkolepého, inovativního a zcela dokonalého. URBACT věří, že Vaše město má „skryté“ příklady dobré praxe, které by byly zajímavé i pro ostatní evropská města a nemusí být zcela výjimečné.

Městům s dobrou praxí se touto výzvou otevírá možnost prezentovat svoji dobrou praxi prostřednictvím řady komunikačních kanálů (např. celoevropská propagační akce, nově spuštěný web, tištěné publikace) a dostat uznání na evropské úrovni (městům bude např. udělen titul URBACT město s dobrou praxí).

V následné výzvě pro Sítě přenosu těchto dobrých praxí, která bude otevřena v polovině příštího roku, se budou ostatní města, jež mají zájem dobrou praxi převzít, moci zapojit do partnerství a od měst s dobrými praxemi se učit, pokud ta budou mít zájem takovou síť vést.

Proces podání žádosti není vůbec administrativně náročný.

Všechny informace k výzvě naleznete na tomto odkaze.

Informace v češtině jsou k dispozici také na stránce Ministerstva pro místní rozvoj a na české záložce programu URBACT. Níže naleznete i leták o výzvě.

Informační den k výzvě se uskutečnil 12. 12. 2016 na Ministerstvu pro místní rozvoj. Prezentaci z informačního dne naleznete zde.

V případě dotazů k programu nebo k výzvě se můžete obrátit na Elišku Pilnou z MMR (tel.: +420 224 864 238, e-mail: eliska.pilna@mmr.cz) nebo po přečtení sekce častých dotazů i na sekretariát programu: goodpracticecall@urbact.eu.