26.01.2018

Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti

Do 8. března 2018 vyplňujte jako budoucí příjemci podpory z programů a fondů EU dotazník, který je přístupný na webových stránkách Evropské komise.

 

 

Evropská komise spustila 10. ledna 2018 veřejnou konzultaci ohledně využívání fondů EU v oblasti politiky soudržnosti. Jedná se o dotazník, který má uzavřené i otevřené otázky a může být vyplněn všemi zainteresovanými stranami, jež mají zájem zapojit se do nastavování kohezní politiky po roce 2020.

Tato otevřená konzultace trvá do 8. března 2018 a shrnutí výsledků bude zohledněno Evropskou komisí při koncepci návrhu víceletého finančního rámce pro období 2020+ (květen 2018) a nové série finančních programů.

Proto prosím neváhejte vyplňovat jménem svým jako budoucí příjemci podpory z programů a fondů EU.

Podrobné informace a samotný dotazník naleznete na odkaze: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_cs

Lucie Kořínková, SMO ČR

 

 

 

  Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.