15.07.2016

Semináře k Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství pořádá v Praze, v Českých Budějovicích a v Olomouci bezplatné semináře k problematice příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Na programu jsou obecné podmínky PRV s příjmem žádostí v říjnu 2016 a operace vyhlašované v 3. kole příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství pořádá v Praze, v Českých Budějovicích a v Olomouci bezplatné semináře k problematice příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Na programu jsou obecné podmínky PRV s příjmem žádostí v říjnu 2016 a operace vyhlašované v 3. kole příjmu žádostí. Přednášet budou gestoři jednotlivých operací z Ministerstva zemědělství:

a.  4.1.1 Investice do zemědělských podniků,

b.  4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,

c.  4.3.2 Lesnická infrastruktura,

d.  8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

e.  16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,

f.   16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů,

g.  16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů,

h.  16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

 

V Praze se seminář koná 17. 8. 2016 v prostorách ministerstva. V Českých Budějovicích je seminář realizován 26.8.2016 na Výstavišti jako součást výstavy Země živitelka. V Olomouci pak seminář proběhne 14.9.2016 ve Slovanském domě.

Rezervace místa na seminář je možná prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách  pořadatele. Účast na semináři je bezplatná.