24.01.2018

Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Aliance soudržnosti je dobrovolná koalice všech těch, jež věří, že kohezní politika EU musí být i v nadcházejícím programovém období nástrojem investiční politiky podporující hospodářskou, sociální a územní soudržnost regionů Evropské unie.  Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.

Jednoduchou registrací na webových stránkách Výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Toto prohlášení může svým podpisem podpořit jednotlivec, obec, organizace, univerzita, škola, kdokoliv, kdo podporuje kohezní politiku a věří v její pozitivní dopady. Do konce roku 2017 podpořilo tuto alianci svým podpisem přes 80 evropských organizací a 700 podpisů od jednotlivců.

Aliance soudržnosti vznikla jako společná iniciativa Evropského výboru regionů a předních evropských asociací měst a obcí, jako je např. Rada Evropských obcí a regionů (CEMR),  EUROCITIES, Asociace evropských příhraničních regionů (AEBR). Výrazem společného postoje ke kohezní politice je prohlášení #Cohesion Alliance pro silnou politiku soudržnosti EU po roce 2020, zdůrazňující 9 principů, na kterých by budoucí kohezní politika měla být postavena.


Lucie Kořínková, SMO ČR

 

 

 

  Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.