29.11.2016

Pozvánka na informační den OP URBACT III

Zveme na informační den k blížící se výzvě Operačního programu URBACT III pro příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje měst (včetně následné výzvy pro Sítě přenosu) a představení projektů v rámci tohoto programu, do kterého jsou zapojena česká města. Uskuteční se 12. prosince 2016 v Praze.

Zveme na informační den k blížící se výzvě Operačního programu URBACT III pro příklady dobré praxe. Uskuteční se 12. prosince 2016 od 13:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1. Níže naleznete program tohoto jednání.

Cílem informačního dne bude představení programu a jeho blížící se výzvy pro dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje měst (včetně následné výzvy pro Sítě přenosu) a představení projektů v rámci tohoto programu, do kterého jsou zapojena česká města.

Operační program URBACT III v programovém období 2014-2020 otevírá všem měs­tům možnost posílit kvalitu strategického řízení, podpo­ruje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a umožňu­je uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným integrovaným rozvojem měst.

V blížící se výzvě pro dobré praxe budou vyhledávána města, která mají dobrou praxi v oblasti udržitelného městského rozvoje. Tato výzva bude otevřena začátkem prosince tohoto roku. Městům s dobrou praxí se tak otevírá možnost prezentovat svoji dobrou praxi a dostat uznání na evropské úrovni.

V následné výzvě pro Sítě přenosu těchto dobrých praxí, která bude otevřena v polovině příštího roku, se budou ostatní města, jež mají zájem dobrou praxi převzít, moci zapojit do partnerství a od měst s dobrými praxemi se učit.

Více informací o výzvě naleznete v brzké době na webových stránkách www.urbact.eu a www.urbact.cz.

Svou účast potvrďte nejlépe do 8. 12. 2016 na emailovou adresu eliska.pilna@mmr.cz