09.12.2016

Navýšení prostředků ve výzvách IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj navýšilo alokaci u některých výzev Integrovaného regionálního operačního programu v oblasti předškolního vzdělávání, sociálního podnikání, památek a bezpečnosti dopravy. Navýšená částka přesahuje 1,1 miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj navýšilo alokaci u některých výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti předškolního vzdělávání, sociálního podnikání, památek a bezpečnosti dopravy. Navýšená částka přesahuje 1,1 miliardy korun.

 

Zvýšení alokace uvedených výzev umožní schvalování projektů bez nutnosti čekat na dohodnocení všech projektů registrovaných ve výzvě, protože díky navýšení alokace o stanovenou částku výzva obsahuje dostatečnou rezervu pro případné financování všech projektů, které jsou stále hodnoceny a po dohodnocení splní všechny podmínky výzvy. Zároveň je navýšením alokace možné financovat řádově desítky kvalitních projektů, které sice podmínky výzvy splnily, ale vzhledem k původní alokaci by skončily tzv. pod čarou, a žadatelé by takový kvalitní projekt museli podávat znovu do případné opakované výzvy.

Ø  15. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“

Navýšena alokace výzvy o 276 mil. Kč na 1 737 894 254 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Ø  11. výzva „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“

Výzva byla navýšena o 1 mil. Kč původní alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to na 133 000 000 Kč.  Vzhledem k navýšení alokace výzvy bude moci ŘO IROP přistoupit ke schvalování projektů v oblasti sociálního podnikání v této výzvě. Nejvíce projektů podaly dřevozpracující podniky, stavební podniky (např. výroba plotů, stavebních prvků) a kavárny či pražírny kávy.

 

Ø  13. výzva „Revitalizace vybraných památek“

Původní alokace byla navýšena o 248 mil. Kč na 3 248 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj . Díky navýšení alokace 13. výzvy začne ŘO IROP neprodleně schvalovat úspěšné projekty zaměřené na podporu památek (např. hrad Kost, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada, vodní hamr Dobřív apod.).

 

Ø  18. výzva „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“

Alokace byla navýšena o 583,27 mil. Kč na 1 072 020 000 Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční objem kvalitních projektů rekonstrukcí, modernizací a výstavby komunikací pro pěší a komunikací pro cyklisty, která splňují kritéria hodnocení a kontrol, přesahoval původní alokaci výzvy. Díky navýšení alokace výzvy tak dojde k uspokojení většího počtu žadatelů po celé České republice a již bude možné začít schvalovat úspěšné projekty na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy předložené v 18. výzvě.

 Zdroj: MMR