18.06.2018

Možnost prodloužení realizace projektu IROP

Upozorňujeme, že řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. V

Upozorňujeme, že řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. V případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

Podrobnosti na stránkách IROP: http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Oznameni-RO-IROP-pro-zadatele-a-prijemce

 

Prodloužení termínu realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy může být schváleno pouze v případě nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektů ze strany Řídicího orgánu IROP, zprostředkujících subjektů IROP nebo Místních akčních skupin.
V žádosti o změnu je vždy nutné uvést, jakým způsobem prodleva v administraci projektu na straně implementační struktury IROP ovlivnila či ovlivňuje realizaci projektu na straně žadatele či příjemce, včetně návrhu délky prodloužení termínu realizace projektu.

 

 

Petra Kubařová, SMO ČR