07.02.2017

Městská agenda pro EU

Česká republika byla vybrána, aby se od 1. ledna 2017 stala koordinátorem „Partnerství městská mobilita“ (Partnership Urban Mobility - ve zkratce „PUM“). Jde o další z aktivit na poli Městské agendy pro EU, kterou bude za Českou republiku zajišťovat Ministerstvo pro místní rozvoj.

Česká republika byla vybrána, aby se od 1. ledna 2017 stala koordinátorem „Partnerství městská mobilita“ (Partnership Urban Mobility - ve zkratce „PUM“). Jde o další z aktivit na poli Městské agendy pro EU, kterou bude za Českou republiku zajišťovat Ministerstvo pro místní rozvoj.
 
ČR byla vybrána pro tuto roli spolu s německým městem Karlsruhe, a to rozhodnutím generálních ředitelů odpovědných v jednotlivých členských státech EU za městský rozvoj při jejich setkání v Bratislavě 4. října 2016.
 
Městská agenda pro EU je novou iniciativou Evropské komise a členských států, která byla prosazena během nizozemského předsednictví Rady EU v roce 2016. Pro města se tím otevřela významná možnost podílet se na formulování evropské urbánní politiky. Cílem každého takového partnerství, které si lze představit i jako mezinárodní projekt, je sestavení akčního plánu, který bude obsahovat doporučení, v čem konkrétně lze městskou mobilitu z úrovně EU podpořit a zlepšit.
 
Každé z nových partnerství v rámci PUM je sestaveno z koordinátorů (v tomto případě MMR a město Karlsruhe), z členských států (až 5 států v jednom partnerství), z měst (do jednoho partnerství je možno přibrat až 10 měst) a z dalších organizací jako např. Eurocities, URBACT či Evropská investiční banka.
 
Práce v rámci PUM budou probíhat po dobu následujících 3 let.
•    Již 14. 12. 2016 však MMR zorganizovalo k této problematice seminář pod záštitou Evropské sítě městských znalostí (EUKN).
•    A 12. ledna 2017 se uskutečnilo setkání obou vybraných koordinátorů s Evropskou komisí.
•    Úvodní setkání (kick-off meeting) celého „Partnerství městská mobilita“ se pak uskuteční v Praze 23. až 24. února 2017.
 
Odborně bude MMR při práci v PUM podporovat Ministerstvo dopravy a česká města, např. Praha či Brno, a to v rámci zvláštní poradní skupiny (tzv. Advisory Board).
Podrobné informace o Městské agendě pro EU naleznete na: http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/