21.10.2016

Italské samosprávy postižené zemětřesením uvítají pomoc tuzemských měst a obcí

Region Lazio ve střední Itálii, který postihlo ničivé zemětřesení, uvítá pomoc tuzemských měst a obcí. Svaz měst a obcí o tom informovalo Velvyslanectví České republiky v Římě. Nejvíce postiženým regionům by mimo jiné pomohly krátkodobé pobyty dětí z postižených farem v ČR. Pomoc lze realizovat i formou darů určených nejen pro obnovu zemědělského sektoru. (Foto: Charita ČR)

Region Lazio ve střední Itálii, který postihlo ničivé zemětřesení, uvítá pomoc měst a obcí z České republiky. Svaz měst a obcí ČR o tom informovalo Velvyslanectví ČR v Římě. Nejvíce postiženým regionům by mimo jiné pomohly krátkodobé pobyty (i 1-2 týdenní) dětí z postižených farem například v tuzemských ozdravovnách, rekreačních zařízeních v přírodě nebo v ubytovacích zařízeních pro agroturistiku. Pro obyvatele italského regionu Lazio, který se musí vypořádat s následky zemětřesení, by to znamenalo velkou úlevu. Pomoc lze realizovat i formou darů určených nejen pro obnovu zemědělského sektoru.

Kontakty na krajská zastupitelstva regionu Lazio, s nimiž lze domluvit konkrétní formu pomoci, jsou k dispozici na Zastupitelském úřadu Řím - http://www.mzv.cz/rome/cz/kontakty.html. 

Výzva k pomoci vzešla z jednání Stálých představitelů ČS při FAO a dalších zemědělských diplomatů akreditovaných v Itálii s radním pro zemědělství, myslivost a rybolov regionu Lazio Carlem Hausmannem. Hlavním tématem pracovního setkání byly informace o obnově zemědělství a venkovských oblastí v místech postižených zemětřesením ve střední Itálii, které si vyžádalo cca 300 obětí.