30.05.2016

Celkem 1,5 miliardy korun pro střední a vyšší odborné školy. IROP vyhlašuje nové výzvy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury.

Jak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“, tak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ je podpora zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky. Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na přelomu června a července 2016 na webu www.uzemnidimenze.cz.

Příjemci podpory mohou být školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu. Pro žadatele je připraveno u výzvy Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 393 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. U výzvy Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) je to 917 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 30. června 2016 do 18. listopadu 2016.

Více informací k vyhlášené výzvě Infrastruktura středních a vyšších odborných škol, která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociální vyloučené lokality, naleznete zde a k výzvě Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL), která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nachází SVL na tomto odkazu. Podpora je tedy cílena do celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.