Konference školství 2024

Svaz měst a obcí ČR pro zástupce samospráv připravuje na rok 2024 novou konferenci, která se zaměří na oblast školství. Mimo jiné se můžete těšit na možnosti řešení nedostatečných kapacit MŠ a ZŠ. Dotační tituly na zateplení budov. Svazkové školy. Dobrou praxi a mnoho dalšího.

KDY: 30. května 2024, 10:00 - 18:00

KDE: Kongresové centrum Praha

29. května 2024 je připraven společenský večer, který bude pořádaný společně i pro účastníky KONFERENCE MĚSTO A JEHO ARCHITEKTURA 2024

Při účasti na obou konferencích bude možné využít zvýhodněné vstupné.

Registrace na konferenci bude otevřena cca měsíc a půl před konáním akce

 

Dobrá škola dělá dobrou obec.

Nejvíce si to uvědomují starostové a starostky malých obcí. Otázkou Jak udělat dobrou školu? se trápí ale i představitelé velkých měst. Proto vás srdečně zveme na Konferenci školství, kterou Svaz měst a obcí ČR pořádá v rámci dvojkonference, jejíž první část je věnovaná městské architektuře. Zajímat nás budou témata velmi palčivá, jako je Financování školství v municipalitách. Zde povedeme debaty o aktuálních tématech spojených s přenosem některých kompetencí a také nutností je financovat z MŠMT na obce. Jak by měla fungovat škola ve 21. století si povíme v bloku nazvaném Moudrá a moderní škola. Téma Bezpečnost škol patří k evergreenům, ale po události z prosince 2023 dostalo opět nový rozměr a je vidět, že mu musíme věnovat ještě více pozornosti a zabývat se budeme i otázkou, jak ochránit děti, ale třeba i učitele v internetové džungli. Obec si své obyvatele nevybírá, ale musí o všechny pečovat tak nejlépe jak umí, vzdělávat a také vychovávat a to všechny. Vzdělávání pro všechny sebou nese výzvy v mnoha oblastech, především sociální. Věnovat se tedy budeme integraci menšin, vlivům socioekonomického prostředí, úloze sportu ve výchově a rozvíjení demokratických kompetencí společnosti.

Konference se bude konat v Konferenčním sálu Kongresového centra Praha s unikátním architektonickým řešením, jež snad bylo důvodem výběru tohoto sálu pro zasedání Mezinárodní astronomické unie, která zde na zasedání 24. 8. 2006 oficiálně vyškrtla Pluto ze seznamu planet.

Témata:

  • Financování školství v municipalitách
  • Bezpečnost škol
  • Moudrá a moderní škola
  • Vzdělávání pro všechny – sociální výzvy