Konference, semináře a další

V této rubrice můžete najít přehled seminářů, konferencí a jiných odborných školení vhodných pro členy Svazu.

20.02.2017

Seminář: 4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Jménem Ministerstva zemědělství si vás dovolujeme pozvat na semináře 4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020, které se budou konat v březnu 2017.

08.02.2017

Nabídka ubytování

Využijte možnost zvýhodněné nabídky ubytování v Clarion Congress Hotelu Ostrava v době konání konference. Členové Svazu se mohou obrátit na rezervační oddělení hotelu, kde lze pod heslem „MAFRA EVENTS“ dostat pokoj/e za firemní cenu!

03.02.2017

Konference "Návrat života do historických center měst"

Svaz poskytl záštitu zahajovací konferenci Stavebních veletrhů Brno, která je zároveň součástí Inženýrského dne ČKAIT a ČSSI. Konference se bude věnovat problematice návratu života do historických center měst. Bude také setkáním představitelů inženýrských organizací zemí Visegradské čtyřky.

03.02.2017

Panelová diskuse "Svoboda médií a společnosti ve střední Evropě"

Diskuse v úterý 7. února od 19:00 hod. v Centru současného umění DOX chce otevřít otázku postavení médií ve středoevropském prostoru a jejich možností čelit nastupujícím autoritářským tendencím ve společnosti. 

 

03.02.2017

Konference Český národní zájem

Zveme na diskusní akci s názvem ČESKÝ NÁRODNÍ ZÁJEM, která se koná v úterý 14. února 2017 od 9.30 hodin v prostorách  Černínského paláce v Praze.

31.01.2017

EET fórum Ostrava

Tematicky se konference konaná v Ostravě 15. února 2017 zaměřuje na otázky spojené s druhou fází zavedení EET, která startuje 1. března 2017. V první řadě je tedy určena subjektům podnikajícím v oblasti velko a maloobchodu a kromě odborného programu nabídne také prezentaci dodavatelů technologických řešení pro EET.

18.01.2017

Veletrhy FOR PASIV a CESTY DŘEVA

Zveme na veletrhy FOR PASIV a CESTY DŘEVA, které se uskuteční ve dnech 9. – 11. 2. 2017 v Praze. Společně se může také těšit na veletrhy Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha a Purpo Praha. Součástí tohoto souběhu bude i postupové kolo velmi oblíbené Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO.

10.01.2017

Konference s veletrhem řešení EET

Akci v pondělí 30. 1. 2017 v Praze pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí a Finanční správou ČR.

10.01.2017

Kulatý stůl: Novelizace zákonů o České televizi a Českém rozhlasu

Zveme na kulatý stůl „Novelizace zákonů o České televizi a Českém rozhlasu“, který se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna 2017 od 15.00 hodin v Zaháňském salonku Senátu Parlamentu České republiky (Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 (vchod C1). Zahájení a úvodní slovo přednese pořadatel setkání

06.12.2016

Konference: Nazrál čas změny ve veřejnoprávních médiích?

Do jaké míry jsou veřejnoprávní média nezávislá nebo zpolitizovaná? Nazrál čas k zásadním změnám ve fungování České televize či Českého rozhlasu? Který zahraniční model veřejnoprávních médií by mohl být inspirací pro české prostředí? Jaké jsou hlavní nedostatky veřejnoprávních médií? Přijďte diskutovat o aktuální situaci ve veřejnoprávních médiích ve čtvrtek 8.12.2016 do Amerického centra v Praze.

01.12.2016

Konference Městský architekt

Česká komora architektů připravila na 13. prosince 2016 konferenci Městský architekt, na které se zaměří na téma zcela zásadní: na pozici městského architekta a možnosti jeho uplatnění při rozvoji našich sídel.

30.11.2016

Inovace & železnice

Dovolujeme si vás pozvat na dopolední diskusní konferenci, kterou pořádá nakladatelství MAFRA v úterý 13. prosince 2016 v Praze. Svaz je partnerem akce. Účast na konferenci je bezplatná po předchozí registraci.

30.11.2016

Odborný seminář Nebezpečné zkratky

Centrum dopravního výzkumu připravilo bezplatný odborný seminář, který se týká neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy a střetů osob s drážními vozidly. Protože se tento problém dotýká většiny měst a obcí, kterými prochází železnice, a první krok k přijetí preventivních opatření je zpravidla na starostovi obce, je vhodný pro představitele obcí. Seminář se koná už 8. prosince 2016 v Brně.

29.11.2016

Společenská odpovědnost firem

Zveme na dopolední diskusní akci  s názvem SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM, kterou pořádá nakladatelství MAFRA v pátek 9. prosince 2016 v Praze. Účast na konferenci je bezplatná pouze po předchozí registraci.

22.11.2016

Mezinárodní konference o podpoře rodinných pečujících

POZVÁNKA - Mezinárodní konference o podpoře rodinných pečujících (25. 11. 2016, Poslanecká sněmovna)

07.11.2016

Královéhradecký kraj - Místo k žití, místo k podnikání

Zveme na jedinečné setkání 10. ĺistopadu 2016 s osobnostmi z byznysu a politického prostředí, tentokrát zaměřené na podnikání v Královéhradeckém kraji. Pořádá MAFRA EVENTS. Svaz je partnerem akce.

07.11.2016

Semináře k chytrému hospodaření s vodou v obcích pokračují

Představí principy efektivního hospodaření s vodou i možnosti, jak čerpat dotace na projekty, které hospodaření s vodou zlepšují. Semináře poradí i s tím, jak a kde budovat domovní čistírny odpadních vod, jak na obnovu zeleně, realizaci vodních prvků v intravilánu nebo na likvidaci nepotřebných vrtů. Pořádá MŽP a SFŽP ČR v několika městech republiky.

01.11.2016

Konference Fondu Partnerství

Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce pořádá 30. listopadu 2016 v Praze konferenci, jejímž cílem je propagovat výstupy tohoto Fondu, který v letech 2009-2016 podpořil celkem 98 projektů v nejrůznějších oblastech.

28.10.2016

Připravenost obranného průmyslu ČR na aktuální bezpečnostní rizika

Nakladatelství MAFRA a.s. ve spolupráci s dalšími partnery a odbornou veřejností realizuje setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí. V pátek 11. listopadu se zaměří na obrannou politiku státu.

25.10.2016

Konference ENERGY SUMMIT

Zveme na dopolední diskusní akci s názvem ENERGY SUMMIT, která se koná v pondělí 31. října 2016 od 9.00 hodin (registrace od 8.30 hod.) do 12.00 hodin v prostorách President Hotel Prague, Nám. Curieových 100, Praha 1.

18.10.2016

Konference KULTURA 2017

Unie zaměstnavatelských svazů ČR zve na konferenci KULTURA 2017, která se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Soboty a ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.Akce se konání dne 8.listopadu 2016 v Praze.

18.10.2016

Konference ŠKOLSTVÍ 2017

Unie zaměstnavatelských svazů ČR pořádá odbornou konferenci ŠKOLSTVÍ 2017, která se uskuteční dne 22. 11. 2016 v TOP hotelu v Praze. Svojí účast na konferenci přislíbila ministryně školství a řada předních osobností z oblasti školství. Přihlašování je možné na webových stránkách UZS.

18.10.2016

Den signmakingu Brno 2016 - vstup zdarma

Zveme na 10. ročník prezentační a konferenční akce o současných výzvách, potenciálu a budoucnosti vizuální komunikace - Den signmakingu Brno 2016. Akce se koná dne 11. listopadu 2016 ve FAIT GALLERY v Brně.

17.10.2016

Konference Česko Jede

Zveme na konferenci ČESKO JEDE, která se uskuteční dne 2. listopadu 2016 od 9:30 v prostorách zámku ve Žďáru nad Sázavou. Jeden z bloků akce, která je zdarma, se věnuje projektu Město s dobrou adresou, jehož partnerem je Svaz.

14.10.2016

Snídaně s... Janem Mládkem

Mediální skupina MAFRA připravuje na čtvrtek 20. října 2016 snídani s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. Jde o další ze série dopoledních setkání předních zástupců vrcholné české politické scény s nejvyššími zástupci významných firem a podniků působících na území České republiky i mimo ni. 

12.10.2016

Konference Zeleň ve veřejném zájmu

Veřejná zeleň je důležitým prvkem životního prostoru obyvatel, který významným způsobem ovlivňuje život celé populace. Její vytváření a údržba tedy není úkolem pouze správců veřejné zeleně, ale mnoha dalších oborů. Cílem konference konané dne 18. října 2016 v Paláci Charitas je na tyto souvislosti upozornit.

12.10.2016

Konference „BIG DATA - mobilní komunikace a aplikace“.

Mediální skupina MAFRA připravuje na úterý 18. října 2016 konferenci „BIG DATA - mobilní komunikace a aplikace“. Uskuteční se od 9:00 do 12:00 hodin v President Hotel Prague. Partnerem akce je také Svaz. 

11.10.2016

Seminář "Integrace uprchlíků na lokální úrovni"

Zveme na seminář pořádaný Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty a organizací Člověk v tísni, o.p.s. pod záštitou poslankyně a předsedkyně podvýboru pro migracia azylovou politiku Mgr. Heleny Langšádlové na téma Integrace uprchlíků na lokální úrovni, který se koná v pondělí 17. října 2016 v budově Poslanecké sněmovny.

10.10.2016

Seminář k Česko-čínské spolupráci v oblasti investic do infrastruktury cestovního ruchu

Jedná se o akci, která může sloužit jako prostor pro vzájemné navázání nových vztahů a spolupráce právě v regionech.

06.10.2016

Seminář k loternímu zákonu

Seminář pořádá Česká komora loterního průmyslu při Hospodářské komoře ČR a jedná se o postavení obcí dle zákona o hazardních hrách a o dani z hazardních her.

04.10.2016

Diskuze: Co přinese plánovaný zákaz skládkování v roce 2024?

Zveme vás na veřejnou diskuzi na téma "Co přinese plánovaný zákaz skládkování v roce 2024", která se koná dne 7. října 2016 v Galerii Kavárny Louvre v Praze. Bezplatný vstup po předchozí registraci.

29.09.2016

Veřejné zakázky a šetrné budovy

Svaz zaštítil série seminářů k tomuto tématu v Brně, Ostravě a Praze. Cílem bezplatných seminářů je poskytnout ucelenou informaci o způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov a jejich financování.

28.09.2016

Konference "Proexportní politika státu"

Mediální skupina MAFRA připravuje na úterý 4. října 2016 další setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí z cyklu akcí VÝZVY REGIONU. Tentokrát se zaměří na proexportní politiku státu. Akce se koná u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

27.09.2016

Konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“

Zveme vás na mezinárodní konferenci „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“, která se uskuteční 17. - 18. října 2016 v Praze, v prostorách Nové radnice. Exkurze pro účastníky konference je plánovaná na 19. října 2016.

27.09.2016

Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů

Cílem konference je informovat o možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních titulů a státních podpor v programovém období 2014-2020 na snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR. Konference se koná dne 7. října 2016 v Národním domě na Vinohradech v Praze.

19.09.2016

Konference "Budoucnost V4 – Podnikání v zemích střední a východní Evropy"

Zveme vás na dopolední diskusní konferenci, kterou pořádá MAFRA v pondělí 26. září 2016 v Praze.

17.09.2016

Seminář pro 52. výzvu IROP "Památky II."

Využijte možnosti seznámit se s podmínkami 52. výzvy IROP „Památky II.“ Přijďte dne 4. října 2016 na bezplatný seminář pro žadatele v Praze.

14.09.2016

Konference „Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ČR“

Dovolujeme si vás informovat o konání konference o veřejných zakázkách, která se uskuteční krátce po vstupu nového zákona o zadávání veřejných zakázek v účinnost. Akce se koná dne 6. října 2016 v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně.

08.09.2016

Konference "Olomoucký kraj – Smart City"

Zveme vás na dopolední diskusní konferenci s názvem Olomoucký kraj – Smart City, která se koná v pátek 23. září 2016 v Olomouci. Svaz je partnerem akce.

06.09.2016

Konference "Čistá mobilita pro města a obce"

Společnost INCHEBA EXPO Praha na Výstavišti v Praze – Holešovicích pořádá dne 22. září 2016 1. ročník konference ekologické dopravy – systémy, prostředky, podpora pod názvem Čistá mobilita pro města a obce. Partnerem akce je také Svaz.

04.09.2016

Podzimní Dny malých obcí

Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, že Národní dům v Praze na Smíchově ukončil činnost, dochází oproti původnímu záměru v Praze ke změně místa konání a proto i ke změně termínu. Den malých obcí v Praze se bude konat v úterý 8. listopadu od 9:00 hod. v Kongresovém sále PVA EXPO Praha – Letňany.

04.09.2016

Moravskoslezský kraj - Místo k žití, místo k podnikání

Zveme vás na dopolední diskusní akci organizovanou mediální skupinou MAFRA s názvem Moravskoslezský kraj - Místo k žití, místo k podnikání, která se koná ve čtvrtek 15. září 2016 od 9 hodin v Ostravě. Jedná se o jedinečné setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí zaměřené na podnikání v Moravskoslezském kraji. Partnerem akce je také Svaz.

02.09.2016

Konference "Lokální ekonomiky 2016"

Lokální ekonomiky budou mít v příštích letech rostoucí dopad na život v našich městech i obcích. Zveme vás proto na konferenci Lokální ekonomiky 2016, která se koná ve čtvrtek 8. září v Třinci.

29.08.2016

Mezinárodní konference Tepny domu 26. – 27. 9. 2016

Konference se zaměřuje na osvětu a vzdělávání v oblasti obnovy technického zařízení budov (TZB). Cílem je prohloubit zájem a povědomí veřejnosti o řešení problematiky obnovy tepen bytových domů: rozvodů pitné vody, elektřiny, plynu a odvodu odpadních vod, výtahů, vzduchotechniky a bezpečnosti.

10.08.2016

Konference a veletrh Evidence tržeb v praxi

Obchodní společnosti zřizované obcemi, např. provozující hotely, upozorňujeme na akci k tématu elektronické evidence tržeb ve dnech 16. – 17. září 2016 v areálu BVV v Brně.

 

08.08.2016

Cyklus seminářů pro zastupitele

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně připravila pro zastupitele od letošního podzimu cyklus seminářů. Na úvodní seminář Právní minimum pro zastupitele obcí, který je uceleným přehledem o funkci zastupitele obce, jeho právech a povinnostech, navazují jednodenní tematicky zaměřené semináře. Určeny jsou zejména zastupitelům obcí, důležité informace v nich naleznou také radní obcí či pracovníci obecních úřadů.

01.08.2016

Národní konference Venkov

V předstihu avizujeme 8. ročník Národní konference Venkov, která se uskuteční ve dnech 20. – 21. října 2016 v Ústeckém kraji (v centru Zahrady Čech, Litoměřice). Akci pořádá Spolek pro obnovu venkova a Celostátní síť pro venkov. Svaz měst a obcí ČR je jedním z partnerů.

01.08.2016

Konference "Moderní veřejná správa 2016"

Ve dnech 15. - 16. září 2016 se bude v Praze, v prostorách Vysoké školy ekonomické, konat I. výroční konference Moderní veřejná správa, na které budou mimo jiné řešeny aktuální otázky z legislativy a financovaní veřejné správy.

27.07.2016

Webinář k ochraně klimatu a úsporám energií

Mayors Adapt pořádá dne 25. 8. 2016 webinář pro obce s názvem „Pakt starostů a primátorů pro klima a energii: příležitost pro česká města“. Cílem webináře je představit obcím iniciativu Pakt starostů a primátorů, zaměřenou na:snižování emisí CO2 prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, a zvyšování odolnosti měst vůči dopadům klimatických změn.

21.07.2016

Odborné semináře o boji se suchem a ekologickými zátěžemi

Novou sérii tří půldenních seminářů zaměřených na boj se suchem a likvidaci ekologických zátěží připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Semináře se uskuteční na přelomu července a srpna v Ostravě, Praze a Brně. Určeny jsou starostům, zástupcům městských či krajských úřadů i poradenským firmám zpracovávajícím projektové žádosti.

19.07.2016

Nabídka školení k novému zákonu o zadávání VZ

Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno v souvislosti s přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek v případě zájmu zajistit školení pro pracovníky samospráv. Školení budou probíhat během celého léta a ministerstvo nabízí další nové termíny dle poptávky.

18.07.2016

Školení na téma „Držitelé mezinárodní ochrany"

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Organizace pro pomoc uprchlíkům nabízejí zájemcům z řad zaměstnanců samosprávy, kteří přicházejí pracovně do styku s držiteli mezinárodní ochrany, bezplatné školení na téma „Držitelé mezinárodní ochrany“.

15.07.2016

Semináře k Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství pořádá v Praze, v Českých Budějovicích a v Olomouci bezplatné semináře k problematice příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Na programu jsou obecné podmínky PRV s příjmem žádostí v říjnu 2016 a operace vyhlašované v 3. kole příjmu žádostí.

28.06.2016

Hradecké dny sociální práce se zaměří na péči v rodinném prostředí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá 23. a 24. září 2016 mezinárodní vědeckou konferenci XIII. Hradecké dny sociální práce. Tématem je "Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí". Zájemci o aktivní účast se mohou hlásit už nyní.

24.06.2016

reSITE 2016 nabídl recepty, jak se mají města 21. století připravit na migraci. A lákat nové rezidenty

V Praze skončila 5. výroční konference reSITE 2016: Města a migrace. Registrovalo se rekordních 844 návštěvníků z 23 zemí, včetně 77 zástupců českých a zahraničních médií. reSITE 2017 se uskuteční 22. a 23. června. (Foto: 1. den reSITE 2016 © Tomáš Princ)

22.06.2016

Konference „VÝZVY REGIONU: Karlovarský kraj - Místo k žití, místo k podnikání“

Mediální skupina MAFRA připravuje na středu 29. června 2016 konferenci „VÝZVY REGIONU: Karlovarský kraj - Místo k žití, místo k podnikání. Uskuteční se v karlovarském Grandhotelu AMBASSADOR. Partnerem akce je také Svaz. 

08.06.2016

reSITE 2016: světoví experti přivezou do Prahy řešení migrace ve městech

Praha přivítá 16. a 17. června reSITE 2016. Na jednu z nejvýznamnějších architektonických a urbanistických událostí Evropy, která se koná pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, experti z celého světa přivezou úspěšná řešení, jak se mohou města Evropy a Západu bezbolestně vyrovnat s přílivem nových obyvatel. (Foto www.resite.cz: Catalytic Action Joana Dabaj Riccardo Conti ©Lorenzo Conti)

06.06.2016

Vzdělávací kurz "Investment Academy" v Karlovarském kraji

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pod záštitou Svazu měst a obcí ČR pořádá v úterý a ve středu 21. a 22. června 2016 v Karlových Varech Investment Academy - Investiční proces a podnikatelské nemovitosti. 

31.05.2016

Panelová diskuse "Plácek, park a tržiště. Co je a není veřejný prostor?"

Česká komora architektů pořádá panelovou diskusi nazvanou „Plácek, park a tržiště. Co je a není veřejný prostor?“. Koná se v úterý 14. června 2016 od 16.00 hodin v Centru současného umění – DOX v rámci doprovodného programu 1. ročníku České ceny za architekturu.  

30.05.2016

Seminář "Rodina dnes"

V úterý 7. června 2016 se v Senátu koná seminář „Rodina dnes“.  Pro podrobnosti čtěte dále. (Foto: © Tomáš Rasl, www.senat.cz)

30.05.2016

Nominujte lidi, kteří pomáhají druhým na Cenu Via Bona

Do úterý 7. června 2016 můžete nominovat filantropické počiny do 19. ročníku Ceny Via Bona. Pořádá ji Nadace Via pod záštitou Velvyslanectví USA se záměrem vyzdvihnout inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají.

29.05.2016

Konference „Rovné příležitosti, úřad a veřejný prostor“

Ve čtvrtek 9. června 2016 se na Ministerstvu vnitra koná konference „Rovné příležitosti, úřad a veřejný prostor“. Během ní budou vyhlášeny výsledky 10. ročníku soutěže „Úřad roku „Půl na půl“ 2016 - respekt k rovným příležitostem“.

26.05.2016

Konference škol podporujících zdraví

V pondělí 6. června 2016 se v Praze koná "Konference škol podporujících zdraví". Pořádá ji městská část Prahy 8 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha a Hygienickou stanicí hlavního města Prahy pod patronací Kanceláře Světové zdravotnické organizace a pod záštitou zástupce starosty městské části Praha 8 Matěje Fichtnera.

18.05.2016

Konference „VÝZVY REGIONU: Ústecký kraj - Místo k žití, místo k podnikání“

Mediální skupina MAFRA připravuje na pátek 20. května 2016 konferenci „VÝZVY REGIONU: Ústecký kraj - Místo k žití, místo k podnikání. Uskuteční se v ústeckém Clarion Congress hotelu. Partnerem akce je také Svaz. 

18.05.2016

Vzdělávací kurz "Investment Academy"

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pod záštitou Svazu měst a obcí ČR pořádá ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. června 2016 v Českých Budějovicích Investment Academy. Má za cíl seznámit zástupce samospráv s problematikou investičního procesu a podnikatelských nemovitostí. 

17.05.2016

Konference “Smart Cities”

Francouzské velvyslanectví v České republice pod záštitou hlavního města Prahy a Svazu měst a obcí České republiky pořádá v pondělí 13. června 2016 konferenci “Smart Cities”. Koná se v rámci třetího ročníku Týdne Francie na pražském magistrátu.

17.05.2016

Konference „Jihočeský kraj – Místo k žití, místo k podnikání“

Mediální skupina MAFRA připravuje na středu 25. května 2016 konferenci „Jihočeský kraj – Místo k žití, místo k podnikání“. Uskuteční se od 9:00 do 12:30 hodin v Hotelu Budweis v Českých Budějovicích (Mlýnská 6, České Budějovice). Partnerem akce je také Svaz. 

14.05.2016

Konference „Křižovatky architektury“

Ve čtvrtek 2. června 2016 se v Národním technickém muzeu v Praze na Letné uskuteční 8. ročník odborné konference „Křižovatky architektury“ s podtitulem „Kulturní krajina: proměny – tvorba – ochrana“. Vystoupí na ní například náměstkyně MMR Klára Dostálová, Dan Jiránek ze Svazu měst a obcí ČR či Pavla Melková z IPR PRAHA. (Foto: Revitalizované Nábřeží řeky Ohře v Kadani, autoři revitalizace: Vít Branda, Michal Fišer, Štěpán Špoula, autor fotografie: Tomáš Rasl)

02.05.2016

Reklama v historických kulisách: památkář - investor - samospráva

V rámci doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF se 11. května 2016 v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude konat odborný diskuzní panel na téma reklamy v památkově chráněném prostoru.  

01.05.2016

Debatní setkání „Vzdělávání dětí a mládeže v architektuře“

Česká komora architektů (ČKA) ve spolupráci s platformou Architekti ve škole, Nadací Proměny Karla Komárka a spolkem Pěstuj Prostor srdečně zvou na další setkání z debatního cyklu OTTA. Tentokrát na téma „Vzdělávání dětí a mládeže v architektuře“. Koná se 26. května 2016 v Praze.

27.04.2016

Konference pro municipality a banky

Ve středu 8. června 2016 se v Kongresovém centru ČNB uskuteční Konference pro municipality a banky. Nabídne praktické pohledy na finanční služby nabízené samosprávám. Představeny budou také zkušenosti obcí, které modernizovaly v nedávné době své služby a efektivně a úsporně využívají nové bankovní služby.

27.04.2016

Evropský týden udržitelného rozvoje 2016

Od 30. května do 5. června 2016 se uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje 2016. Během něj se budou konat konference, výstavy, trhy, filmová promítání, komunitní akce, vzdělávací projekty a další aktivity. Na akci se mohou přihlásit i projekty měst a obcí.

25.04.2016

Mezinárodní seminář na téma "Centrální zadávání - Evropská dobrá praxe a česká zkušenost"

V pátek 29. dubna 2016 se v Poslanecké sněmovně koná mezinárodní seminář na téma "Centrální zadávání - Evropská dobrá praxe a česká zkušenost". Pořádá ho zastoupení Evropské komise v České republice spolu s ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny.

25.04.2016

Konference „TELCO Internetizace Česka“

MAFRA events ve spolupráci s Lidovými novinami připravuje na čtvrtek 5. května 2016 konferenci „TELCO Internetizace Česka“. Uskuteční se od 9:00 do 12:00 hodin v Praze.

20.04.2016

Semináře "Chytré hospodaření s vodou – možnosti finanční podpory"

Semináře "Chytré hospodaření s vodou – možnosti finanční podpory" v krajských městech jsou určeny zástupcům obcí a částem obcí pod 500 obyvatel. Cílem je seznámit je s možnostmi čerpání dotací na vodohospodářské projekty. Konají se od 21. dubna do 4. května 2016.

12.04.2016

Konference "Bezpečná škola 2016"

Bezpečností ve školách, ochranou žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi se bude zabývat celodenní konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016. Uskuteční se 26. května 2016 v Národní technické knihovně v Praze 6.

09.04.2016

Konference „Město s dobrou adresou“

Od úterý 19. do čtvrtka 21. dubna 2016 se v hotelu Luna v Koutech uskuteční konference "Město s dobrou adresou". Pořádá ji Asociace cykloměst, Centrum dopravního výzkumu a Česká parkovací asociace pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky. 

08.04.2016

Konference „Výzvy regionu: Zlínský kraj - místo k žití, místo k podnikání“

Mediální skupina MAFRA připravuje na středu 13. dubna 2016 konferenci „Výzvy regionu: Zlínský kraj - místo k žití, místo k podnikání“. Uskuteční se od 9:00 do 12:00 hodin v Baťově vile - Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně (Gahurova 292, Zlín). Partnerem akce je také Svaz. 

06.04.2016

Konference „Výzvy regionu: Jihomoravský kraj - místo k žití, místo k podnikání“

Mediální skupina MAFRA připravuje na středu 27. dubna 2016 konferenci „Výzvy regionu: Jihomoravský kraj - místo k žití, místo k podnikání“. Uskuteční se od 9:00 do 12:00 hodin v Barceló Brno Palace (Šilingrovo nám. 2, Brno). Partnerem akce je také Svaz.

05.04.2016

Vzdělávací kurz "Investment Academy"

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pod záštitou Svazu měst a obcí ČR pořádá 27. a 28. dubna 2016 v Liberci Investment Academy. Má za cíl seznámit zástupce samospráv s problematikou Investičního procesu a podnikatelských nemovitostí. 

15.03.2016

Seminář k financování kulturního dědictví

Ve čtvrtek 24. března 2016 se koná seminář k financování kulturního dědictví. V Kroměříži ho pořádá Národní památkový ústav. Debatovat se bude o grantech z dotačních titulů Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Nadace ČEZ, Evropské unie a dalších donorů, projektech mezinárodní spolupráce a zazní také příklady oceněných projektů. (Foto: http://historie.nczk.cz/)

06.03.2016

Konference "Kybernetika: výzvy a rizika roku 2016"

Mediální skupina MAFRA připravuje na úterý 22. března 2016 konferenci "Kybernetika: výzvy a rizika roku 2016". Uskuteční se od 9:00 do 12:00 hodin v President Hotel Prague (Náměstí Curieových 100, Praha 1). Partnerem akce je také Svaz.

29.02.2016

Konference "Doprava – Investice do dopravní infrastruktury"

Mediální skupina MAFRA připravuje na úterý 15. března 2015 konferenci  "Doprava – Investice do dopravní infrastruktury". Uskuteční se  v Boscolo Prague. Partnerem akce je také Svaz.

29.02.2016

Seminář k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny

Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pořádá ve čtvrtek 7. dubna 2016 na Úřadu vlády ČR seminář určený pro zástupce měst a obcí představující Národní rozvojový program mobility pro všechny.

23.02.2016

Seminář "Koncepce sociálního bydlení"

V úterý 1. března 2016 se v Konírně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR koná odborný seminář na téma „Koncepce sociálního bydlení“. Vystoupí na něm ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová, zástupci státních i soukromých organizací.

17.02.2016

Otázky státní suverenity v 21. století

Ve čtvrtek 31. března 2016 se ve Státních aktech Poslanecké sněmovny koná kulatý stůl "Otázky státní suverenity v 21. století". Vystoupí na něm místopředseda Nejvyššího soudu ČR Roman Fiala, filosof a sociolog Václav Bělohradský, vedoucí Oddělení teorie práva Ústavu teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín Panevropské vysoké školy v Bratislavě Pavel Holländer a vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK v Praze Jan Kysela.

10.02.2016

45. dny malých obcí

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s časopisem OBEC & finance pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj pořádají 45. dny malých obcí.  Konají  1. března 2016  v Národním domě na Smíchově v Praze a 8. března 2016 ve Společenském domě v Prostějově. Vystoupí představitelé ministerstva pro místní rozvoj, resortu zemědělství, ministerstva životního prostředí, resortu financí či zástupci ministerstva vnitra.

07.12.2015

Konference "Společenská odpovědnost firem"

Mediální skupina MAFRA připravuje na úterý 15. prosince 2015 konferenci  "Společenská odpovědnost firem". Uskuteční se v AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge na pražské Pankráci. Partnerem akce je také Svaz.

30.11.2015

Veřejná diskuse "Komunální politika a architektura – city management"

Česká komora architektů pořádá veřejnou diskusi na téma "Komunální politika a architektura – city management". Koná se ve čtvrtek 10. prosince v Praze. Určena je pro zástupce samospráv, orgánů veřejné správy, architekty a publicisty. (Grafika: studie Ing. Arch. Jaromír Chmelík)

30.11.2015

Konference "Doprava, vývoj a bezpečnost"

Mediální skupina MAFRA připravuje na úterý 8. prosince 2015 konferenci  "Doprava, vývoj a bezpečnost". Uskuteční se v AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge na pražské Pankráci. Partnerem akce je také Svaz.

27.11.2015

Konference "Český národní zájem"

Mediální skupina MAFRA připravuje na čtvrtek 3. prosince 2015 konferenci "Český národní zájem". Uskuteční se v Kongresovém sále hotelu InterContinental Prague. Partnerem akce je také Svaz.

19.11.2015

Konference "Alternativní zdroje energií"

Mediální skupina MAFRA připravuje na pátek 27. listopadu 2015 konferenci "Alternativní zdroje energií". Uskuteční se v AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge na pražské Pankráci. Partnerem akce je také Svaz.

17.11.2015

Kulatý stůl o připravovaných zákonech o České televizi a Českém rozhlase

V pátek 4. prosince 2015 se v Poslanecké sněmovně koná kulatý stůl o připravovaných zákonech o České televizi a Českém rozhlase. Náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová představí základní legislativní rámec chystaných právních předpisů. 

12.11.2015

Regionální setkání "Středočeský kraj - místo k žití, místo k podnikání"

Mediální skupina MAFRA připravuje na čtvrtek 26. listopadu 2015 regionální "Středočeský kraj - místo k žití, místo k podnikání". Uskuteční se v zasedací místnosti ELI Beamlines Dolních Brežanech. Partnerem akce je také Svaz.

05.11.2015

Semináře Dotace pro obce k aktuálním výzvám nejen v IROP

Síť regionálních Eurocenter ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj vás zvou na podzimní sérii seminářů Dotace pro obce k aktuálním výzvám nejen v IROP. Semináře probíhají v listopadu a v prosinci 2016 ve všech krajských městech. 

30.10.2015

Seminář „Financování opatření proti suchu a povodním ve vazbě na podniky Povodí"

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 se v Senátu Parlamentu ČR koná seminář na téma „Financování opatření proti suchu a povodním ve vazbě na podniky Povodí“. Vystoupí na něm zástupci Senátu, Ministerstva zemědělství, Povodí, ČHMÚ, Svazu průmyslu a dopravy i Svazu měst a obcí.

26.10.2015

Konference "Arbitráže"

Mediální skupina MAFRA připravuje na čtvrtek 5. listopadu 2015 konferenci "Arbitráže". Uskuteční se v AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge (budova City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4) na pražské Pankráci. Partnerem akce je také Svaz.

26.10.2015

Seminář „Problematika sucha a pitné vody“

V pondělí 2. listopadu 2015 se v Senátu Parlamentu ČR v Praze koná seminář na téma„Problematika sucha a pitné vody“. Odbornými garanty akce jsou Sdružení oboru vodovodů a kanalizace ČR a Svaz měst a obcí ČR.

26.10.2015

Regionální setkání "Liberecký kraj - místo k žití, místo k podnikání"

Mediální skupina MAFRA připravuje na úterý 3. listopadu 2015 regionální  " "Liberecký kraj - místo k žití, místo k podnikání". Uskuteční se v Radničním sklípku (nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec) v Liberci. Partnerem akce je také Svaz.