Konference, semináře a další

V této rubrice můžete najít přehled seminářů, konferencí a jiných odborných školení vhodných pro členy Svazu.

01.11.2019

Prestižní evropská univerzita nabízí studium také pro zaměstnance místních samospráv

Prestižní evropská univerzita College of Europe nabízí možnost studia také zaměstnancům obecních a městských úřadů.

31.10.2019

Summit Koncepce BIM 2019

Již příští měsíc se koná mezinárodní konference, věnovaná implementaci metody BIM do českého stavebnictví - Summit Koncepce BIM 2019.

25.10.2019

Dotace na výsadbu stromů a vybudování venkovních areálů v přírodním stylu - Praha

Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy Vás srdečně zvou na seminář, který se koná 12. listopadu 2019 / Praha Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, sál zastupitelstva.

25.10.2019

Dotace na výsadbu stromů a vybudování venkovních areálů v přírodním stylu - Olomouc

Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce Vás srdečně zvou na seminář, který se bude konat 21. listopadu 2019 / Olomouc Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, zasedací sál.

Máte v okolí svého bydliště veřejné prostranství vhodné pro výsadbu nových stromů a chcete se zapojit do celonárodní výzvy Sázíme budoucnost? Rádi byste vybudovali na školním či obecním pozemku výukový areál, kde si děti budou moci vytvořit pozitivní vztah k přírodě a ochraně životního prostředí? Nyní máte příležitost získat finance na své projekty z nejnovějších dotačních titulů Ministerstva životního prostředí. Více v přiložené pozvánce.

24.10.2019

Konference ITI 29 10 2019

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskuteční první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou Integrovaných územních investic (ITI). Ty představují efektivní nástroj územního rozvoje vymezených oblastí a integrovaných řešení jejich vybraných problémů.

Foto: Fotobanka Západočeské univerzity

17.10.2019

Tepny domu 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na již čtvrtý ročník mezinárodní konference Tepny domu 2019, která proběhne ve dnech 25. a 26. listopadu 2019 v Brně. Úvodní slovo při zahájení 25. listopadu, tak i příspěvek v programu v rámci III. bloku konference (téma Udržitelný rozvoj bydlení: Udržitelný standard bydlenív obecním bytovém fondu) přednese zástupce Svazu měst a obcí ČR Ing. Roman Vašina, předseda Výboru městských částí a obvodů statutárních měst a hl. m. Prahy Svazu a místostarosta MČ Brno-Židenice.

17.10.2019

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2020

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY!
Již 26. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, se tradičně uskuteční v Kongresovém, výstavním a společenském centru ALDIS v Hradci Králové ve dnech 28. – 29. dubna 2020. 

15.10.2019

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ – SDÍLÍME DOBROU PRAXI

Národní síť zdravých měst Vás zve na otevřený seminář "Sdílíme dobrou praxi". Akce se koná v Hodoníně, 6. listopadu 2019. Registrace od 9.00 hod. Více se dozvíte z přiloženého letáku.

14.10.2019

Banky a municipality - technologie pro chytrá města

Zveme Vás na jedinečnou konferenci určenou vedení chytrých a inovativních měst v České a Slovenské republice. Konference Banky a municipality, která se uskuteční 25. října v České národní bance.

Zaregistrovat se můžete zde.

14.10.2019

GDPR k semináři s MPO o přechodu na DVB-T2 Středočeský kraj a hl. město Praha

Na semináři budou pořizovány reportážní fotografie, popř. audiovizuální záznamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Účastníci konference mají právo vznést proti konkrétním fotografiím námitky či audiovizuálním záznamům námitky v souladu s čl. 21 GDPR, které budou ve lhůtě bez zbytečného odkladu,

14.10.2019

Česko - izraelský inovační den

Dovolte mi Vás jménem Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK) pozvat na třetí ročník Česko-izraelského inovačního dne, který se uskuteční dne 6. listopadu 2019 v BEA campusu v Olomouci. Letošním hlavním tématem této akce bude “Smart Healthcare-Management, Education, Innovations". 

11.10.2019

Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Ve středu 30. října 2019 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou zemědělského výboru PSP ČR uskuteční odborný seminář Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách.

10.10.2019

Seminář k přechodu na DVB-T2

Z organizačních důvodů byl seminář ve středu 23. října 2019 ZRUŠEN! Zústává termín 24. října 2019 od 9. 30 hod. Děkujeme za pochopení.


Zajistěte, aby lidé ve vaší obci nepřišli během Vánoc o programy České televize! Blíží se přechod na DVB-T2, nový digitální standard televizního vysílání. Série seminářů určené zástupcům měst a obcí poskytnou nejen podrobné informace k bezproblémovému přechodu na DVB-T2 (jako první se uskuteční pro zástupce městských částí hl. m. Prahy a obcí Středočeského kraje). Účastníci rovněž získají mediální balíček k přechodu na DVB-T2, který mohou dále distribuovat svým občanům prostřednictvím svých komunikačních kanálů.

09.10.2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Ve dnech 15. října až 5. listopadu 2019 můžete v Praze v zahradě Převorství (zahrada za Lennonovou zdí) navštívit výstavu NEVIDITELNÉ BYTOSTI. Sochy z pálené hlíny vytvořili nevidící studenti Školy Aliterra.

Foto: Aliterra, z.ú.

 

07.10.2019

12. ročník konference Dny kogenerace 2019

Konference Dny kogenerace 2019 se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2019 v Čestlicích u Prahy. Se svým příspěvkem na ní vystoupí i zástupce Svazu.

04.10.2019

Seminář Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Seminář se zaměří zejména na chystanou finanční podporu výstavby a modernizace vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Představeny budou i dostupné dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a posílení zdrojů pitné vody. Účastníci budou seznámeni s novým dotačním programem na výsadbu komunitní zeleně, s nabídkou z Norských fondů a s novým elektronickým systémem pro podání žádostí AIS SFŽP ČR.

02.10.2019

Seminář Pozemkové úpravy Nymburk

Celostátní síť pro venkov, Státní pozemkový úřad a MAS Zálabí z. s. si Vás dovolují pozvat na odborný seminář : POZEMKOVÉ ÚPRAVY okres Nymburk Seminář proběhne dne 8. října 2019 od 9:00 hodin v hotelu Na farmě CHOŤOVICE. Adresa: Choťovice č. p. 134, 289 05 Žehuň, okres Kolín. 

02.10.2019

Zaostřeno na on - line 2019

Národní konference s názvem Zaostřeno na on-line 2019 pořádaná sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, se uskuteční dne 5. listopadu 2019 v Lichtenštejnském paláci na Kampě (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). 

Foto: Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42715301

26.09.2019

Seminář: Monitoring eroze zemědělské půdy

Krajský pozemkový úřad vás zve na seminář Monitoring eroze zemědelské půdy, jehož cílem je informovat o nástroji Monitoringu eroze ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Datum konání: 24. října 2019. Místo konání: budova Krajského pozemkového úřadu pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, Jihlava   

26.09.2019

Pitná voda pro 3. tisíciletí

Jménem Stálé komise Senátu VODA-SUCHO bychom Vás rádi pozvali na seminář „Pitná voda pro 3. tisíciletí“, konaný pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Jiřího Oberfalzera v úterý 15. října 2019 od 10:00 do cca 14:00 hod. v Senátu Parlamentu ČR, Jednací sál. 

26.09.2019

Workshop Koncepce zavádění metody BIM v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu Vás zve na workshop Koncepce zavádění metody BIM v ČR. Workshop se koná 4. února 2020 v Praze, od 9.30 - 14.00 hod. Přihlášky posílejte na mailové adresy: mrazkova@mpo.cz a vecer@mpo.cz.

25.09.2019

Konference Lepší místo pro život - Jihomoravský kraj

 Konference Lepší místo pro život tentokrát 8. října v Jihomoravském kraji.

25.09.2019

Vlastníci lesů pomáhají vlastníkům lesů. Semináře k možnostem finančních podpor v Královéhradeckém kraji

Přinášíme informaci o konání seminářů, zejména pro drobné vlastníky lesů v Královéhradeckém kraji. Semináře jsou samozřejmě bezplatné. Více na přiloženém letáku.

24.09.2019

Konference URBANSCAPES 2019

Ve dnech 9.-10.10. 2019 pořádá Česká asociace pro krajinářskou architekturu, sekce SZKT konferenci URBANSCAPES 2019 v unikátním prostčedí Dolní oblasti Vítkovic. Spolupořadatelem je město Ostrava a Landscape Festival 2019. http://urbanscapes2019.cz/ 

23.09.2019

Města budoucnosti 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Města budoucnosti, která se koná dne 30.9.2019 v Cubex Centru Praha. Akce se koná pod záštitou Svazu města a obcí a vystoupí zde i výkonná ředitelka Radka Vladyková s přednáškou na téma Představení Metodiky Smart City. Podrobnější informace o programu naleznete na webu  https://www.mesta-budoucnosti.cz.

23.09.2019

Metodika moderních metod sociální práce a síťování

Seminář na téma „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“, se uskuteční dne 08. 10. 2019 od 9:30 v Praze, v prostorách budovy Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. 

23.09.2019

NÁŠ LISTOPAD 89

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR NA SAMETOVOU REVOLUCI Projekt jsme nazvali NÁŠ LISTOPAD 89. Cílem je vytvořit vizuální koláž, složenou z fotografií, kterými lidé z různých oborů i regionů vyjádří svůj názor na Sametovou revoluci. Svůj názor může každý vyjádřit fotografií. 

09.09.2019

11. Národní konference VENKOV 2019

Spolek pro obnovu venkova zve na Národní konferenci Venkov V atraktivním prostředí klášteru premonstrátů v Teplé v Karlovarském kraji se letos uskuteční další ročník tradičního setkání představitelů obcí, měst, zemědělců, místních akčních skupin a celé řady státních i nestátních organizací – Národní konference VENKOV 2019 ve dnech 1. - 3. 10. 2019.

05.09.2019

Noc vědců

Ústav architektury FAST VUT v Brně připravil prezentaci ateliérových projektů a výsledků výzkumné činnosti věnované tématu “Revitalizace venkovských brownfields” zaměřenou především na zemědělské areály, bývalá střediska Jednotných zemědělských družstev, nyní často s ekologickou zátěží. Letošní Noc vědců, pořádaná Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, v pátek 27. září 2019 mezi 18.00 – 24.00 hod. je právě tematicky zaměřena na ekologii a současně z naší prezentace se zde můžete seznámit i s dalšími projekty fakulty řešených v této oblasti. Více informací získáte na: www.stavarnabrno.cz.

29.08.2019

14.9.2019 Den otevřených dveří v pivovaru Rohozec

Přijďte si užít prima den v pivovaru Rohozec a zdarma si prohlédnout prostory výrobny pivovaru. S podporou fondů EU došlo v pivovaru k modernizaci objektů skladů, lahvárny, expedice, stáčírny, administrativní budovy a k dalším úpravám. Je pro Vás připraven komentovaný prohlídkový okruh. 

29.08.2019

18. 9. 2019 Seminář Dotace EU a projektové řízení

Chcete získat informace, jak správně řídit projekt z fondů EU? Přijďte na seminář Eurocentra Liberec "Dotace EU a projektové řízení".

V rámci tohoto semináře Vám bude představena problematika řízení projektu ve všech jeho fázích. Seminář je určen pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z ESI fondů. Pro praktické ukázky a cvičení je vhodné mít s sebou vlastní notebook či obdobné mobilní zařízení. 

27.08.2019

Konference Lepší místo pro život - Olomoucký kraj

Na základě letošní spolupráce se společností Mafra si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Lepší místo pro život tentokrát v Olomouckém kraji.

Konference se koná 12. září 2019 mezi 8.30 - 12.30 hod. v Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc 779 00, registrace od 8.00 hod. 

27.08.2019

Programy workshopů zaměřených na BIM pilotní projekty.

Workshopy jsou určeny veřejným zadavatelům, kterých se bude týkat povinnost implementace BIM u nadlimitních veřejných zakázek od roku 2022. Právě jim jsou určeny tyto workshopy, které jim napomohou s přípravou. Tyto workshopy pořádá agentura ČAS (Česká agentura pro standardizaci) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), které má v gesci plnění implementace vládní Koncepce BIM.  

26.08.2019

Otvorové výplně – normy a technologie, kvalita a odpovědnost

Přehled závazných norem a moderních technologií, porovnání kvality či finančních nákladů a tipy, jak zvolit toho správného dodavatele oken. To vše bude tématem diskuze o otvorových výplních na půdě Hospodářské komory ČR.
ZAJÍMÁ VÁS TOTO TÉMA?
Přijďte ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin na Hospodářskou komoru ČR sídlící Na Florenci 2116/15, Budova Florentinum, recepce A, 4. patro.

 

23.08.2019

Veletrh FOR ARCH 2019

KDY: 17. - 21. září 2019
KDE: PVA EXPO Praha Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

22.08.2019

Den malých obcí

KDY:  5. listopadu 2019
KDE:  PVA EXPO Praha, Kongresový sál

KDY: 14. listopadu 2019
KDE: Výstaviště Flora Olomouc

20.08.2019

Konference Zdanění rezerv

Ve středu 28. srpna od 9.00 - 11.00 hod. (registrace od 8.30 hod.) se v President Hotel Prague, nám. Curieových 100, Praha 1 koná konference Zdanění rezerv. Společnost Mafra Vás zve na konferenci, na které se dozvíte například více o odhadu rezerv, optimistickém a pesimistickém vývoji v případě čerpání

16.08.2019

Meziobecní spolupráce

Institut veřejné správy ESF MU pořádá ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 1. ročník konference Meziobecní spolupráce 2019. Konference se bude konat 26.9.2019 v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. 
Členové Svazu měst a obcí ČR mají zlevněné vložné.

16.08.2019

Mezinárodní konference Partnerství pro sociální podnikání

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci, která si klade za cíl seznámit účastníky se současnými trendy v oblasti sociálního podnikání v českém i evropském kontextu, diskutovat a posílit roli a vzájemnou spolupráci obcí, měst a krajů, neziskových organizací a komerční sféry v rozvoji sociálního podnikání v ČR.

08.08.2019

Technologické fórum Digitalizace Stavební právo

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace­­­_stavební právo | odborná konference
Termín: 17. 9. 2019
Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Na Technologickém fóru nebude chybět ani předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Svaz se v minulých týdnech vyjádřil negativně k přijaté novele stavebního práva: „Nechceme vyčleňovat stavební úřady ze spojeného modelu veřejné správy. Stavební řízení je třeba zjednodušit a zrychlit, ale v žádném případě nelze souhlasit se zřízením Nejvyššího stavebního úřadu,“ říká předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, „rád jsem přijal pozvání do panelové debaty, ale budu znovu a znovu opakovat stanovisko naší členské základny, která chápe vyjmutí stavebních úřadů ze smíšeného modelu veřejné správy jako nesystémový krok. Navrhujeme sloučení pouze dotčených orgánů státní správy a ponechání stavebních úřadů na radnicích a doufáme v další konstruktivní jednání v této věci.“

08.08.2019

URBANSCAPES Ostrava 2019; Industriální městská krajina: výzvy a budoucnost

Dovolujeme si Vás pozvat na výjimečnou konferenci s mezinárodním obsazením, pod názvem URBANSCAPES Ostrava 2019; Industriální městská krajina: výzvy a budoucnost. Konference se bude konat 9. - 10. října 2019 v Ostravě, Dolní Vítkovice, jako formální zakončení letošního ročníku Lanscape Festivalu Ostrava 2019.

05.08.2019

Odpovědné veřejné zadávání 2019 - strategický přístup k zadávání veřejných zakázek

V Praze 3.-4. října se bude konat konference "Odpovědné veřejné zadávání 2019 - strategický přístup k zadávání veřejných zakázek", která je určena pro zadavatele, zastupitele obcí a krajů, právníky, dodavatele a všechny se zájmem o kvalitní veřejné zakázky s pozitivním dopadem. 

05.08.2019

Klimatická změna a její bezpečnostní dopady

Místopředseda Svazu měst a obcí a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal vystoupí na Mezinárodní vědecké konferenci dne 19. září 2019 od 9:00 v rámci bloku „Dopad změny klimatu na města, obce a územní plánování“. Jeho prezentace ponese název „Klimatické změny z pohledu obcí“.

01.08.2019

Jak se nám žije na venkově

Pozvánka na odborný seminář „Jak se nám žije na venkově“
Stejně jako každý rok, i v letošním roce prezentuje Spolek pro obnovu venkova svou činnost u příležitosti výstavy Země živitelka. Již 46. ročník výstavy letos proběhne ve dnech 22.-27. srpna 2019 na Výstavišti v Českých Budějovicích. Spolek pro obnovu venkova bude možné navštívit ve stánku Celostátní síť pro venkov a partneři v pavilonu T2.
V rámci doprovodného programu výstavy Země živitelka pořádá v pátek 23. srpna od 9,30 hodin Spolek pro obnovu venkova a paní europoslankyně Veronika Vrecionová seminář „Jak se nám žije na venkově“. Seminář bude zaměřen na řadu zajímavých témat týkajících se současnosti i budoucnosti venkova. Místo pořádání semináře je pavilon „Z“, 1. patro. Kompletní program semináře a pokyny k přihlášení naleznete v pozvánce.

24.07.2019

Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací

Pozvánka na odbornou akreditovanou konferenci
Název:
Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací
Pořadatel: Město Valašské Meziříčí a DYNATECH s.r.o.
Místo: Kino Svět Valašské Meziříčí, Nábřeží 268, 757 01 Valašské Meziříčí Datum Pá 20. 9. 2019
Čas 8:30 - 14:00
Akreditace AK/VE-73/2019 Cena 1 200 Kč za osobu
Moderuje Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí finančního odboru Města Valašské Meziříčí

 

 

17.06.2019

Konference Dostupné bydlení pro 21. století bude hledat řešení největšího společenského problému současnosti

Odborníci z veřejné správy, výzkumu, stavebnictví spolu se zahraničními experty budou 21. a 22. června 2019 diskutovat o fenoménu, který jejich odbornou agendu přesahuje a v různé míře se týká všech – faktické (ne)dostupnosti bydlení. Na mezinárodní konferenci pořádané Fakultou architektury a Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN a MMR budou prezentovány interdisciplinární přístupy k této problematice, příklady dobré praxe i návrhy řešení.

12.06.2019

Celostátní konference Města budoucnosti 2019

Rádi bychom Vás pozvali na celostátní konferenci Města budoucnosti 2019, která se uskuteční dne 30. září 2019 v Cubex Centrum Praha. Hlavními tématy konference jsou současné problémy měst a obcí a jejich řešení. V rámci programu vystoupí profesionálové jak z řad zástupců municipalit, tak i ze sféry pro řešení jednotlivých oborů, ať se jedná o problematiku mobility, energetiky, veřejného prostoru, infrastruktury nebo udržitelného rozvoje.

11.06.2019

Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika

Čtvrtek 20. června 2019 od 09:00-14:00
Aula FF, Křížkovského 10, Olomouc

10.06.2019

Konference Odpady a obce 2019

 Dovolujeme si Vás pozvat na 20. ročník konference Odpady a obce, který se uskuteční 12. a 13. června 2019 v Kongresovém centru ALDIS, Hradec Králové.

04.06.2019

Konference Lepší místo pro život Kraj Vysočina

Pozvánka na konferenci společnosti Mafra, která se bude konat v pátek 21. června 2019 od 8.30 hodin (registrace od 8.00 hod.) do 12.30 hodin v Hotel Gustav Mahler, Křížová 4 v Jihlavě. 

04.06.2019

Konference Lepší místo pro život Praha a Středočeský kraj

Pozvánka na konferenci společnosti Mafra ve středu 19. června 2019 od 9.00 hodin (registrace od 8.30 hod.) do 13.00 hodin v Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24 v Praze. 

31.05.2019

Pozvánka: Smart City – najděme nová řešení starých problémů za pomoci odborníků "nejen" z vysokých škol

Dovolujeme si Vám jménem Svazu měst a obcí České republiky pozvat na seminář Smart City – najděme nová řešení starých problémů za pomoci (nejen) odborníků z vysokých škol, který se bude konat v rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR dne 5. 6. 2019 od 13:30 do 16:30 h v sále Morava, přízemí pavilonu A3, Výstaviště Brno, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno.

30.05.2019

Konference Lepší místo pro život Zlínský kraj

Zveme Vás na další připravovanou konferenci „Lepší místo pro život – Zlínský kraj“, kterou pořádá v pátek 14. června 2019 od 8.30 hodin (registrace od 8.00 hod.) do 12.30 hodin v 14|15 Baťově institutu, p. o., Vavrečkova 7040 ve Zlíně. 

V případě zájmu o účast je registrace možná na emailu: lenka.matejickova@mafra.cz nebo konference@mafra.cz

Více informací naleznete zde:
http://events.mafra.cz/konference/125-lepsi-misto-pro-zivot-zlinsky-kraj/

Účast na konferenci je bezplatná a možná pouze po registraci. 

29.05.2019

Série Seminářů z programu EFEKT Energie pro města 21. století

Sérii seminářů ENERGIE PRO MĚSTA 21. STOLETÍ: Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města, se budou konat v průběhu června a září 2019.

 

 

28.05.2019

Space4Cities & Regional Development

Dne 30.5.2019 proběhne v Kongresovém centru Praha akce Space4Cities & Regional Development. Smyslem je inspirovat a informovat zástupce měst, obcí, krajů, regionálních rozvojových agentur apod., co jim mohou přinést technologie z kosmického programu. Budou prezentovány patenty Evropské kosmické agentury, ...

28.05.2019

Setkání lídrů českého stavebnictví 2019

Více informací o konferenci naleznete na stránkách www.ceec.eu.

21.05.2019

Soukromé financování veřejné infrastruktury - Co přinese Národní investiční plán

Co přinese Národní investiční plán: Soukromé financování veřejné infrastruktury 
zejména ve zdravotnictví, sociálních službách a dopravě

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), Global Infrastructure Hub (GIH) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR ČR) si Vás dovoluje pozvat na konferenci na téma „Soukromé financování veřejné infrastruktury – zejména ve zdravotnictví, sociálních službách a dopravě“, která se bude konat ve čtvrtek 6. června 2019 od 9:00 v Praze. 

Členové SMOČR mají slevu 50% nebo-li 500 Kč za osobu.

autor fota v perexu: Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39851228

20.05.2019

Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu - Konference Havlíčkův Brod

 

21. - 22.května 2019, Havlíčkovo náměstí Stará radnice, Havlíčkův Brod

Cílem konference, podobně jako v minulých letech, je poukázat na současný stav našich památek a na přístup jejich vlastníků k péči o ně samotné. Opět se budeme zabývat vzájemným vztahem památkářů, architektů a investorů pohybujících se v mnohdy rozbouřených a nejasných hladinách památkového prostoru. Na dobrých i méně zdařilých příkladech bude interpretována reálná skutečnost dnešního stavu i současný trend vývoje v oblasti památkové péče, památkového urbanismu i architektury. 

Pozvánka zde

15.05.2019

Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města

Dovolujeme si Vás upozornit na sérii Seminářů z programu EFEKT Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města, osvěta, propagace a definice konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, apod.).

15.05.2019

Projekty podpořené z evropských fondů otevírají již potřetí své brány

Ministerstvo pro místní rozvoj v příštích týdnech a měsících pořádá již třetí ročník dnů otevřených dveří projektů podpořených z fondů EU. Návštěvníci v každém regionu se tak budou moci na vlastní oči přesvědčit, kde evropské fondy pomáhají.

10.05.2019

Pozvánka Kybernetická bezpečnost

Konference o kybernetické bezpečnosti, pořádá mediální skupina Mafra,  27. května 9.00 - 12.00 hod, President Hotel Prague, Nám. Curieových 100, Praha 1

10.05.2019

Pozvánka na workshop ČVUT Kvalitní veřejná výstavba

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na workshop Kvalitní veřejná výstavba.

KDY: 11. 6. 2019 9.45 - 12.30

KDE: Fakulta Stavební ČVUT v Praze, Thákurova 2077/7, Praha 6, místnost A437

10.05.2019

KVALITNÍ VEŘEJNÁ VÝSTAVBA: ŠETŘENÍ S OBCEMI A SÉRIE WORKSHOPŮ

ČVUT v Praze připravuje na 31. květen setkání v oblasti veřejné výstavby se zástupci obcí. Workshop je součástí projektu Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: funkční specifikace, rozhodování a komunikace ve stavebních projektech, jehož cílem je zvyšování kvality veřejných stavebních projektů s důrazem na jejich přípravnou fázi. Projekt je realizován ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst za podpory Technologické agentury České republiky.                                                Datum a místo konání:

31. 5. 2019 od 10:00 do 14:30 na ČVUT UCEEB v Buštěhradě

09.05.2019

Lepší místo pro život Liberecký kraj

Ve spolupráci s obchodními partnery a odbornou veřejností realizuje společnost Mafra další setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí. Tentokrát se zaměří na Liberecký kraj, klíčová města a možnosti zlepšení života a prostředí v regionu.

KDY: Čtvrtek, 30. května 2019

KDE: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec

ČAS:  8.30 – 13.00 hod. (registrace 8.00 hod.)

03.05.2019

Konference Lepší místo pro život Moravskoslezský kraj

Chytrá řešení pro města, obce i kraje, podpora podnikání a zaměstnanost nebo nakládání s odpady, to jsou některá z témat, o kterých mohou diskutovat s odborníky účastníci konference Lepší místo pro život, tentokrát v Ostravě. Pořádá solečnost Mafra.

03.05.2019

Spolupráce měst a architektů – plánování a hospodaření s vodou

V pondělí 13. května 2019 se uskuteční celostátní seminář Spolupráce měst a architektů. Tématem je Plánování a hospodaření s vodou.

03.05.2019

Seminář pro žadatele o grant z programu Evropa pro občany

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR a Svaz měst a obcí ČR vás zvou na seminář pro žadatele o podporu projektů partnerské spolupráce měst a obcí z programu Evropa pro občany 2014 – 2020. Seminář se uskuteční dne 4. června 2019 v Praze (Úřad vlády, Strakova akademie, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1).

24.04.2019

Nastal čas na změnu volebního systému v komunálních volbách?

Pozvánka na seminář pořádaný senátorkou Annou Hubáčkovou, poslancem Markem Výborným s odbornou garancí Svazu měst a obcí ČR,

v úterý 14. 5. 2019 od 10.00 do 13.00 hod. v Zaháňském salonku Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha1 (vstup z recepce C1)

 

15.04.2019

Konference Lepší místo pro život Plzeňský a Jihočeský kraj

Konference se koná již tento pátek, 26. dubna 2019 od 9.30 - 12.30 hod v Plzni, v Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, 301 00 Plzeň

10.04.2019

SPRÁVA VEŘEJNÉ ZELENĚ V MĚSTSKÉ KRAJINĚ

Termín: 16.5. 2019,

Místo:  PRAHA

 

Tradiční konference připravená ve spolupráci s Prahou 3, která se bude věnovat problematice správy městské veřejné zeleně, v kontextu probíhající klimatické změny. Přednášky jsou věnovány přírodě blízké péči o zeleň,  péči o travnaté porosty, komunitním zahradám, optimalizaci péče o zeleň , sortimentu suchomilných rostlin, vhodných do městských výsadeb, apod. 

10.04.2019

S KRAJINOU JEN DOBŘE aneb NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ V KRAJINĚ

Termín: 29. května 2019

Místo: Praha

PROGRAM:

Blok I. - Situace plánování krajiny v ČR | Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Blok II. - Dnešní nástroje plánování krajiny:

Systém územního plánování | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.

Územní plán a vztah ke krajině | Ing. Arch. Ivan Gogolák,  Ing. Arch. Lukáš Grasse

Územní studie a plánování krajiny - Územní studie sídelní zeleně (MŽP); 

Územní studie veřejného prostranství (MMR) | Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

 

10.04.2019

SPOLKOVÁ VÝSTAVA BUGA Heilbronn 2019

Termín: 18. - 19. června 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Heilbronn je město, ležící na řece Neckar ve spolkové zemi Badensko-Württembersko. Zadáním pro BUGA 2019 byla revitalizace bývalé industriální plochy uprostřed města, vytvoření a rozvoj nové městské čtvrti, tvorba nových městských parkových ploch s dostatkem herních a sportovních aktivit a krajinářské úpravy břehu řeky Neckar, jako blízkého území, vhodného pro krátkodobou příměstskou rekreaci a kontakt s přírodou. Samotná plocha zahradnické výstavy má více než 40 ha, ale součástí je i nově vznikající městská čtvrť, jejíž stavba právě probíhá. 

10.04.2019

Veletrh Polygraf Reklama uvítal 9. dubna první návštěvníky, potrvá až do až 11. dubna 2019

 Největší akce svého druhu v regionu střední a východní Evropy

08.04.2019

Konference SMART VENKOV v DOLNÍCH BŘEŽANECH 20. - 21. 3. 2019

Vyvrcholením cyklu vzdělávacích seminářů v oblasti inovativních řešení pro místní akční skupiny Středočeského kraje byla závěrečná dvoudenní konference, která se uskutečnila ve dnech 20. a 21. 3. 2019 ve výzkumném laserovém centru Eli Beamlines v Dolních Břežanech – největší výzkumné infrastruktuře ve Středočeském kraji.  

28.03.2019

Konference 15 let v Evropské Unii tentokrát v Brně

Společnost MAFRA pořádá s podporou Svazu měst a obcí konferenci 15 let v Evropské Unii, tentokrát v Brně,11. dubna od 9.00 hod, více v pozvánce

28.03.2019

15 let v Evropské Unii

 Společnost MAFRA pořádá konferenci "15 let v Evropské Unii"

25.03.2019

Seminář o zlepšování občanské výuky ve školách

Jménem institutu CEVRO zveme členy Svazu měst a obcí ČR na úterý 2. dubna na setkání, které bude řešit kvalitu výuky občanství na českých školách.

22.03.2019

Lepší místo pro život

Zveme Vás na připravovanou konferenci „Lepší místo pro život – Karlovarský kraj“, kterou pořádá MAFRA v úterý 9. dubna 2019 od 8.30 hodin (registrace od 8.00 hod.) do 12.30 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary. 

21.03.2019

Seminář pro řešení světelného znečištění v obcích a městech

 SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN!

Vzhledem k malému počtu přihlášených byl seminář o světelném znečištění v Olomouci, pořádaný MŽP, 15. 4. 2019 zrušen. Při pořádání dalšího semináře s tématikou světelného znečištění vás budeme informovat.

 

Jménem náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladislava Smrže a senátora Mgr. Jiřího Duška, Ph.D si Vás dovolujeme pozvat na Seminář pro řešení světelného znečištění v obcích a městech.

21.03.2019

Diskusní seminář na téma Musí být pod lampou opravdu největší tma? aneb Příčiny, dopady a možné regulace světelného znečištění

Společnost pro trvale udržitelný život Vás zve na diskusní seminář na téma Musí být pod lampou opravdu největší tma? aneb Příčiny, dopady a možné regulace světelného znečištění. Seminář se koná v úterý 2. dubna 2019 od 16:00 do 19:00 hodin.

15.03.2019

Hospodaření s dešťovou vodou v obcích

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Magistrátem hl. m. Prahy srdečně zvou na semináře Hospodaření s dešťovou vodou v obcích.

15.03.2019

Pozvání na veletrhy FOR HABITAT - speciální nabídka

Rádi vás uvítáme i na dalších akcích ze souboru veletrhů FOR HABITAT, které se konají v termínu 21. – 24. 3. 2019 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany. Veškeré akce jsou pořádány pod záštitou našeho Svazu, pro svazové členy je tedy vstup zdarma.

15.03.2019

Série seminářů MMR ČR „Dotace EU a veřejné zakázky“

Účastníci semináře se dozví nejdůležitější informace o veřejných zakázkách, také jak postupovat během zadávacího řízení, i čeho se naopak vyvarovat a ušetřit si starosti při kontrole projektů z fondů Evropské unie.

12.03.2019

Veletrh FOR GARDEN - příležitost pro města a obce

Srdečně Vás zveme na 13. mezinárodní veletrh zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky FOR GARDEN, který se uskuteční ve dnech 21.–24. 3. 2019 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech a představí letos zajímavou nabídku pro města a obce.

11.03.2019

Ukliďme Česko 2019

Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Přidejte se v sobotu 6. dubna!

08.03.2019

Výběrové řízení na služební místo vládní rada na Úřadu vlády ČR

Informujeme o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada na Úřadu vlády ČR - Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky. Podrobnější informace naleznete na webu Úřadu vlády ČR.

08.03.2019

Seminář "Jarní Škola Zdravých měst" (20.-22. 3.)

Ve dnech 20. - 22. března 2019 bude hostit Zdravý Liberecký kraj jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví.

05.03.2019

Konference „Zůstává samospráva samosprávou (nejen ve světle plánovaného rozšíření pravomocí NKÚ)?"

Srdečně vás zveme na konferenci, která se koná v úterý 19. března od 9:00 v Jednacím sále Senátu v Praze. Jejím cílem je upozornit na rizika omezování ústavního práva na samosprávu. Konferenci pořádá místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, mezi řečníky vystoupí i předseda Svazu František Lukl.

04.03.2019

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019

Zveme Vás na konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019, která se uskuteční dne 23. 5. 2019 v Národní technické knihovně v Praze 6 - Dejvicích. Konference se koná pod záštitou Svazu měst a obcí.

28.02.2019

Grantová nabídka - nekomerční výsadba stromů

Nabízíme možnost čerpání grantu určeného na nekomerční výsadbu stromů. Oprávněným žadatelem jsou také obce.

25.02.2019

Již 15 let v Evropské unii – Proč být v EU – Budoucnost EU

Přijďte se s námi podělit o vlastní zkušenosti se členstvím v EU, dozvíte se o projektech Moravskoslezského kraje a EU, které se povedly, i o dalších možnostech čerpání z evropských rozpočtů. Již v úterý 19. března v Clarion Congress Hotelu v Ostravě.

21.02.2019

Diskusní setkání spojené se zahájením 11. ročníku soutěže Young Architect Award

ZŮSTANE VLASTNÍ BYDLENÍ V METROPOLI NEDOSTUPNÉ? To je téma diskusního setkání spojeného se zahájením 11. ročníku soutěže Young Architect Award, klteré se uskuteční ve středu 27. února.

18.02.2019

Konference Ostrovy života (Brno; 25.-26. 2.)

Zveme vás na konferenci Ostrovy života věnovanou technickým možnostem úspor bytových i nebytových domů minimalizujících dopady sucha a horka a obnově zeleně v zastavěných oblastech. Konference proběhne 25.-26. února 2019 v Brně, v hotelu Holiday Inn, Křížkovského 20.

01.02.2019

Mezinárodní fórum starobylých měst (srpen 2019 - Rjazaň)

Již druhý ročník Mezinárodního fóra starobylých měst se bude konat ve dnech 14. - 18. 8. 2019 v ruské Rjazani.  Informační materiály s programem, podmínkami účasti a kontakty jsou dostupné v angličtině a ruštině.

28.01.2019

Program "Živá komunita" Nadace Via - získejte grant na oživení veřejného prostoru

Jak změnit místo, kde žijete? Nadace Via nabízí granty na zlepšení sousedských vztahů.

 

17.01.2019

Dotazník Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030

Vážení spolupracovníci na reformě péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví si vás touto cestou dovoluje požádat o spolupráci na přípravě a tvorbě Národního akčního plánu pro duševní zdraví pro období 2020 - 2030.