Konference, semináře a další

V této rubrice můžete najít přehled seminářů, konferencí a jiných odborných školení vhodných pro členy Svazu.

25.05.2020

Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod 2020 již brzy ve vašem kraji

V pořadí již osmý ročník odborné konference se uskuteční postupně v jednotlivých krajích. Vzhledem k současné situaci byly některé termíny změněny. Nejbližší setkání se budou konat následovně: Moravskoslezský kraj: 02. 06. 2020, Karlovarský kraj: 16. 06. 2020, Plzeňský kraj: 17. 06. 2020 a Jihočeský kraj: 18. 06. 2020

21.05.2020

Pozvánka na seminář na téma financování přípravy investičního plánu

Již v pondělí 25. května se můžete účastnit webináře na téma "Možnosti financování přípravy investičního plánu pro vaši obec či sdružení obcí". Účast na webináři je bezplatná.

13.05.2020

Webinář na téma: Zadávání veřejných zakázek po skončení stavu nouze

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá 14. května v době mezi 10.00 až 12.00 hod webinář na téma Zadávání veřejných zakázek po skončování stavu nouze.

06.05.2020

Změna termínu: 6. ročník Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020 se bude konat až v říjnu

Na 6. ročník Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020 pro členy Svazu s 20% slevou. Konference se bude konat v Praze v novém termínu 13.10.2020 pod záštitou Svazu. Kapacita konference je omezena!

26.04.2020

Seminář Podpora regionálního rozvoje - změna termínu

První ze série seminářů k 12 tématům spojených s regionálním rozvojem. Tentokrát s podtitulem Vylidňování regionů zná svůj náhradní termín. Ve středu 7.října od 13.hod v budově Poslanecké sněmovny se na vás budou těšit i zástupci Svazu.

24.04.2020

Evropská komise pořádá v dubnu panevropský hackathon #EUvsVirus. Slibuje si od něj mobilizaci evropských inovátorů a občanské společnosti.

Panevropský hackathon #EUvsVirus bude 24.–26. dubna 2020 řešit přibližně dvacet problémů souvisejících s koronavirem, mezi které patří například rychlá výroba zařízení, rozšiřování výrobních schopností nebo přenos znalostí z jedné země do druhé. Jednotlivé výzvy pak reflektují pět prioritních oblastí – zdraví a lékařství, kontinuita podnikání, sociální soudržnost, ochrana rizikových skupin a vzdělávání. Ambicí #EUvsVirus je přilákat na 60 tisíc účastníků napříč evropskými zeměmi.

10.03.2020

ZRUŠENO - Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ pro Moravskoslezský kraj již 19. března.

Vážené dámy a pánové,
na základě rozhodnutí Vlády ČR o zrušení veřejných akcí, kterých se zúčastní více jak 100 lidí, jsme se rozhodli, zrušit konání plánované Dopravní konferenci s BESIPEM a FZŠ, která mněla proběhnout dne 19. 3. 2020 od 08.00 hod. v Clarion Congres Hotelu Ostrava.
V současné době jednáme o náhradním termínu, o kterém Vás s dostatečným předstihem budeme informovat.

09.03.2020

Pitná voda ve všech pádech, znělo na Dni starostů

Prohlédněte si fotogalerii i prezentace přednášejících z 2. ročníku akce Den starostů, který se konal ve spolupráci se Svazem v rámci veletrhu Aquatherm 3. března na pražském výstavišti PVA Expo Praha. Tentokrát na téma Pitná voda je poklad, chraňme ho, aneb aby se čistá voda nestala luxusem.

03.03.2020

Kontaktní seminář pro zájemce o program Řádná správa věcí veřejných

Ministerstvo financí ČR organizuje dne 31. března 2020 v Praze kontaktní seminář pro zástupce měst, obcí a jejich zájmových sdružení, kteří mají zájem o výzvu Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací, plánovanou v rámci programu Řádná správa věcí veřejných FM EHP/Norsko. Registrace pro zájemce je otevřená do 13. března 2020.

28.02.2020

Pozvánka na bezplatný seminář SFŽP - Domovní čistírny odpadních vod

Uvažujete o domovních čistírnách odpadních vod jako o ekonomicky a ekologicky vhodném řešení likvidace splaškových vod ve vaší obci? Navštivte workshop Státního fondu životního prostředí ČR, seznamte se s možnostmi dotační podpory a načerpejte zkušenosti s přípravou a realizací projektů přímo od zástupců obcí, kteří soustavy domovních čistíren realizovali před vámi.

28.02.2020

7. ročník konference čisté mobility

2. a 3. dubna se bude zástupce Svazu měst a obcí ČR na zámku Loučeň účastnit již 7. ročníku konference čisté mobility. Hlavními tématy konference budou aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility, novinky z oblasti Elektro/Vodík/Plyn, oběhové hospodářství, přípravy využití systému NDIC pro účely čisté mobility či aktuální statistiky nákupu a stav vozidlového parku s alternativním palivem. Konference je cílena na odbornou veřejnost.

26.02.2020

Program 2. ročníku akce DEN STAROSTŮ bude na téma ochrany pitné vody

Svaz měst a obcí České republiky se stal opět spolupořadatelem akce s názvem Den starostů, která se koná při veletrhu Aquatherm Praha, tentokrát v úterý 3. 3. 2020 v Kongresovém sálu pražského výstaviště PVA EXPO PRAHA - Letňany. Letošní téma je Pitná voda je poklad, chraňme ho, aneb aby se čistá voda nestala luxusem.

19.02.2020

Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ již po osmé hledá společnou vizi bezpečného dopravního prostoru

Na 8. ročníku Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ se opět setkají odborníci z různých oborů, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Účast na všech 14 konferencích je zdarma.

18.02.2020

Kurz technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s koncepčním záměrem GŘ HZS ČR připravuje již tradičně kurz „Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce“. Kurz je určen pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí, techniky ochrany obyvatelstva nebo velitele družstev (příp. velitele jednotky) pro ochranu obyvatelstva. Cílem kurzu je připravit absolventa pro zastávání funkce technika ochrany obyvatelstva nebo velitele družstva pro ochranu obyvatelstva v JSDH obce provádějících odbornou přípravu v jednotce na tomto úseku, popř. pracujícího jako člena krizového štábu obce pro řešení mimořádných událostí v obci, podílející se na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce např. povodňový plán, výpisy z havarijních (krizových) plánů a spolupracujícího s obcí při provádění preventivně výchovné činnosti.

17.02.2020

Pozvánka na seminář Právní a trestně právní odpovědnost volených osob

Svaz měst a obcí ČR vás srdečně zve na seminář „Právní a trestně právní odpovědnost volených osob“, který se uskuteční 26.2. 2020 od 9:00 hod. v budově Kongresového centra Praha. Lektorem bude Mgr. Bc. Pavel Málek, Ph.D., ředitel netrestního a analytického odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze.

14.02.2020

Dny malých obcí letos již po třiapadesáté

Tradiční setkání starostů malých obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy se letos uskuteční ve dnech 25. února v Praze a 3. března v Olomouci.

11.02.2020

Autonomní vozidla v městském prostředí

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., spolu s Ministerstvem dopravy a Sdružením pro dopravní telematiku, z. s.,Vás zvou na konferenci „Autonomní vozidla v městském prostředí“, která se bude konat ve čtvrtek 27. února 2020 od 13:00 na Ministerstvu dopravy ČR (nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1). Akce je určena primárně pro zástupce samospráv a městských organizací zabývajících se dopravním plánováním ve městech a regionech. Součástí konference je i diskuzní blok k vybraným tématům.

10.02.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí vzdělávací program na svém portálu o veřejných zakázkách a koncesích

Odbor práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj nabízí především pro zaměstnance veřejné správy, kteří pracují se zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vzdělávací program k tomuto zákonu. Vzdělávací program je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Kromě vzdělávacího programu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj i další školení vztahující se k aktuálním tématům souvisejícím se ZZVZ.  

31.01.2020

Získejte VIP vstupenku na Festival architektury 2020

Chcete se dozvědět více o udržitelné architektuře? Seznámit se s nejnovějšími řešeními, prohlednout si nově realizované projekty a setkat se s významnými odborníky? Svaz měst a obcí ČR nad akcí poskytl záštitu a naši členové mají jedinečnou šanci se účastnit bezplatně VIP programu 27. 2. 2020 na brněnském výstavišti, který je určen pro zástupce měst, obcí a development.

16.01.2020

6. ročník Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020

Svaz měst a obcí ČR opět poskytl záštitu nad konferencí Bezpečná škola. Tento ročník se bude konat 21. května 2020 a bude zaměřen na nebezpečí plynoucí z nových technologií, ale nabídne i příklady dobré praxe.

13.01.2020

Co je Charity Day?

CHARITY DAY TĚŠANY je sobota nabitá programem pro celou rodinu. Výtěžek z akce jde na podporu dětí s handicapem, prostřednictvím organizace Společnou cestou s námi z. ú. Tentokrát 23. května 2020.

07.01.2020

Pozvánka na konferenci Modro-zelená infrastruktura v obcích a financování infrastrukturálních projektů

16. 1. 2020 od 9:30 se v Brně koná konference se zaměřením na zeleno-modrou infrastrukturu v obcích. Přijďte se inspirovat novými trendy v této oblasti pro využití i ve Vašich obcích a projednat vaše projektové záměry. Na místě budou přítomni přední odborníci na tuto problematiku, zástupci dotačních orgánů a dále projektoví manažeři s letitými zkušenostmi v realizaci investičních projektů.

06.01.2020

Pozvánka na vzdělávací program Zastupitel v kurzu

Získejte přehled o odpovědnostech při výkonu funkce zastupitele, veřejných zakázkách malého rozsahu a strategickém řízení a plánování obce. Vyzkoušejte si řešit reálné situace nanečisto. Kurz je zdarma a probíhá ve vybraných krajích. Po jeho absolvování obdržíte certifikát Ministerstva vnitra.

19.12.2019

Další regionální prezentace DVB-T2

Zveme Vás na další reginální prezentaci zaměřenou na informační podporu při přechodu na nový vysílací standard pozemního televizního vysílání (DVB-T2), která se koná 28. listopadu 2019 v Liberci přímo na Ještědu. Více se dozvíte na strácnkách www. cra.cz/roadshow.

17.12.2019

KONFERENCE Zdravých měst

23.1. od 12:00 Konference s ukázkami dobré praxe v oblasti rozvoje měst/obcí/regionů (strategické pánování, doprava, vzdělávání a další)

04.12.2019

Pozvánka na 2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

Svaz měst a obcí České republiky se stal opět spolupořadatelem akce s názvem Den starostů, která se koná při veletrhu Aquatherm Praha, tentokrát v úterý 3. 3. 2020 v Kongresovém sálu pražského výstaviště PVA EXPO PRAHA - Letňany.

02.12.2019

Zastupitel v právu - prohlédněte si prezentace z unikátního cyklu seminářů

Jak se orientovat v právních pojmech a nepřekročit hranici trestní odpovědnosti, to se snažili poradit zastupitelům, radním, starostům i hejtmanům odborníci na semináři Zastupitel v právu. Sérii vzdělávacích seminářů pro komunální politiky připravily společně hned čtyři instituce: Česká advokátní komora, Nejvyšší státní zastupitelství, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

28.11.2019

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve spolupráci se SMO ČR pořádá 11. prosince 2019 od 13.00 hod v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze, Sněmovní 1, seminář Budoucnost komunálních voleb.

26.11.2019

P O Z V Á N K A na seminář Reflexe státní sociální podpory a pomoci

Seminář Reflexe státní sociální podpory a pomoci se koná pod záštitou poslankyně Evy Fialové (ANO2011) ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost a se statutárním městem Ústí nad Labem v úterý 10. prosince 2019 od 13.30 do 16.30 hod. v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, místnost 205, Sněmovní 1, Praha 1

17.11.2019

Společenská odpovědnost firem

Zveme Vás na konferenci společnosti Mafra: Společenská odpovědnost firem, která se koná ve čtvrtek 28. listopadu 2019 mezi 9.00 - 13.00 hod v Praze v The President Hotel Prague.

15.11.2019

Místo, kde žijeme

Naplánujte a vybudujte si společné místo v obci, kde se budete setkávat!

06.11.2019

Aktuální problematika lesního hospodářství - kůrovcová kalamita

Krajský úřad Plzeňského kraje Vás zve na seminář, který se uskuteční 13. listopadu 2019 v obci ÚTUŽICE, v sále restaurace Na Návsi. Seminář je určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, pracovníky státní správy a lesnickou veřejnost.

01.11.2019

Prestižní evropská univerzita nabízí studium také pro zaměstnance místních samospráv

Prestižní evropská univerzita College of Europe nabízí možnost studia také zaměstnancům obecních a městských úřadů.

31.10.2019

Summit Koncepce BIM 2019

Již příští měsíc se koná mezinárodní konference, věnovaná implementaci metody BIM do českého stavebnictví - Summit Koncepce BIM 2019.

25.10.2019

Dotace na výsadbu stromů a vybudování venkovních areálů v přírodním stylu - Praha

Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy Vás srdečně zvou na seminář, který se koná 12. listopadu 2019 / Praha Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, sál zastupitelstva.

25.10.2019

Dotace na výsadbu stromů a vybudování venkovních areálů v přírodním stylu - Olomouc

Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce Vás srdečně zvou na seminář, který se bude konat 21. listopadu 2019 / Olomouc Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, zasedací sál.

Máte v okolí svého bydliště veřejné prostranství vhodné pro výsadbu nových stromů a chcete se zapojit do celonárodní výzvy Sázíme budoucnost? Rádi byste vybudovali na školním či obecním pozemku výukový areál, kde si děti budou moci vytvořit pozitivní vztah k přírodě a ochraně životního prostředí? Nyní máte příležitost získat finance na své projekty z nejnovějších dotačních titulů Ministerstva životního prostředí. Více v přiložené pozvánce.

24.10.2019

Konference ITI 29 10 2019

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskuteční první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou Integrovaných územních investic (ITI). Ty představují efektivní nástroj územního rozvoje vymezených oblastí a integrovaných řešení jejich vybraných problémů.

Foto: Fotobanka Západočeské univerzity

17.10.2019

Tepny domu 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na již čtvrtý ročník mezinárodní konference Tepny domu 2019, která proběhne ve dnech 25. a 26. listopadu 2019 v Brně. Úvodní slovo při zahájení 25. listopadu, tak i příspěvek v programu v rámci III. bloku konference (téma Udržitelný rozvoj bydlení: Udržitelný standard bydlenív obecním bytovém fondu) přednese zástupce Svazu měst a obcí ČR Ing. Roman Vašina, předseda Výboru městských částí a obvodů statutárních měst a hl. m. Prahy Svazu a místostarosta MČ Brno-Židenice.

17.10.2019

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2020

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY!
Již 26. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, se tradičně uskuteční v Kongresovém, výstavním a společenském centru ALDIS v Hradci Králové ve dnech 28. – 29. dubna 2020. 

15.10.2019

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ – SDÍLÍME DOBROU PRAXI

Národní síť zdravých měst Vás zve na otevřený seminář "Sdílíme dobrou praxi". Akce se koná v Hodoníně, 6. listopadu 2019. Registrace od 9.00 hod. Více se dozvíte z přiloženého letáku.

14.10.2019

Banky a municipality - technologie pro chytrá města

Zveme Vás na jedinečnou konferenci určenou vedení chytrých a inovativních měst v České a Slovenské republice. Konference Banky a municipality, která se uskuteční 25. října v České národní bance.

Zaregistrovat se můžete zde.

14.10.2019

GDPR k semináři s MPO o přechodu na DVB-T2 Středočeský kraj a hl. město Praha

Na semináři budou pořizovány reportážní fotografie, popř. audiovizuální záznamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Účastníci konference mají právo vznést proti konkrétním fotografiím námitky či audiovizuálním záznamům námitky v souladu s čl. 21 GDPR, které budou ve lhůtě bez zbytečného odkladu,

14.10.2019

Česko - izraelský inovační den

Dovolte mi Vás jménem Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK) pozvat na třetí ročník Česko-izraelského inovačního dne, který se uskuteční dne 6. listopadu 2019 v BEA campusu v Olomouci. Letošním hlavním tématem této akce bude “Smart Healthcare-Management, Education, Innovations". 

11.10.2019

Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Ve středu 30. října 2019 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou zemědělského výboru PSP ČR uskuteční odborný seminář Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách.

10.10.2019

Seminář k přechodu na DVB-T2

Z organizačních důvodů byl seminář ve středu 23. října 2019 ZRUŠEN! Zústává termín 24. října 2019 od 9. 30 hod. Děkujeme za pochopení.


Zajistěte, aby lidé ve vaší obci nepřišli během Vánoc o programy České televize! Blíží se přechod na DVB-T2, nový digitální standard televizního vysílání. Série seminářů určené zástupcům měst a obcí poskytnou nejen podrobné informace k bezproblémovému přechodu na DVB-T2 (jako první se uskuteční pro zástupce městských částí hl. m. Prahy a obcí Středočeského kraje). Účastníci rovněž získají mediální balíček k přechodu na DVB-T2, který mohou dále distribuovat svým občanům prostřednictvím svých komunikačních kanálů.

09.10.2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Ve dnech 15. října až 5. listopadu 2019 můžete v Praze v zahradě Převorství (zahrada za Lennonovou zdí) navštívit výstavu NEVIDITELNÉ BYTOSTI. Sochy z pálené hlíny vytvořili nevidící studenti Školy Aliterra.

Foto: Aliterra, z.ú.

 

07.10.2019

12. ročník konference Dny kogenerace 2019

Konference Dny kogenerace 2019 se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2019 v Čestlicích u Prahy. Se svým příspěvkem na ní vystoupí i zástupce Svazu.

04.10.2019

Seminář Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Seminář se zaměří zejména na chystanou finanční podporu výstavby a modernizace vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Představeny budou i dostupné dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a posílení zdrojů pitné vody. Účastníci budou seznámeni s novým dotačním programem na výsadbu komunitní zeleně, s nabídkou z Norských fondů a s novým elektronickým systémem pro podání žádostí AIS SFŽP ČR.

02.10.2019

Seminář Pozemkové úpravy Nymburk

Celostátní síť pro venkov, Státní pozemkový úřad a MAS Zálabí z. s. si Vás dovolují pozvat na odborný seminář : POZEMKOVÉ ÚPRAVY okres Nymburk Seminář proběhne dne 8. října 2019 od 9:00 hodin v hotelu Na farmě CHOŤOVICE. Adresa: Choťovice č. p. 134, 289 05 Žehuň, okres Kolín. 

02.10.2019

Zaostřeno na on - line 2019

Národní konference s názvem Zaostřeno na on-line 2019 pořádaná sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, se uskuteční dne 5. listopadu 2019 v Lichtenštejnském paláci na Kampě (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). 

Foto: Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42715301

26.09.2019

Seminář: Monitoring eroze zemědělské půdy

Krajský pozemkový úřad vás zve na seminář Monitoring eroze zemědelské půdy, jehož cílem je informovat o nástroji Monitoringu eroze ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Datum konání: 24. října 2019. Místo konání: budova Krajského pozemkového úřadu pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, Jihlava   

26.09.2019

Pitná voda pro 3. tisíciletí

Jménem Stálé komise Senátu VODA-SUCHO bychom Vás rádi pozvali na seminář „Pitná voda pro 3. tisíciletí“, konaný pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Jiřího Oberfalzera v úterý 15. října 2019 od 10:00 do cca 14:00 hod. v Senátu Parlamentu ČR, Jednací sál. 

26.09.2019

Workshop Koncepce zavádění metody BIM v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu Vás zve na workshop Koncepce zavádění metody BIM v ČR. Workshop se koná 4. února 2020 v Praze, od 9.30 - 14.00 hod. Přihlášky posílejte na mailové adresy: mrazkova@mpo.cz a vecer@mpo.cz.

25.09.2019

Konference Lepší místo pro život - Jihomoravský kraj

 Konference Lepší místo pro život tentokrát 8. října v Jihomoravském kraji.

25.09.2019

Vlastníci lesů pomáhají vlastníkům lesů. Semináře k možnostem finančních podpor v Královéhradeckém kraji

Přinášíme informaci o konání seminářů, zejména pro drobné vlastníky lesů v Královéhradeckém kraji. Semináře jsou samozřejmě bezplatné. Více na přiloženém letáku.

24.09.2019

Konference URBANSCAPES 2019

Ve dnech 9.-10.10. 2019 pořádá Česká asociace pro krajinářskou architekturu, sekce SZKT konferenci URBANSCAPES 2019 v unikátním prostčedí Dolní oblasti Vítkovic. Spolupořadatelem je město Ostrava a Landscape Festival 2019. http://urbanscapes2019.cz/ 

23.09.2019

Města budoucnosti 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Města budoucnosti, která se koná dne 30.9.2019 v Cubex Centru Praha. Akce se koná pod záštitou Svazu města a obcí a vystoupí zde i výkonná ředitelka Radka Vladyková s přednáškou na téma Představení Metodiky Smart City. Podrobnější informace o programu naleznete na webu  https://www.mesta-budoucnosti.cz.

23.09.2019

Metodika moderních metod sociální práce a síťování

Seminář na téma „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“, se uskuteční dne 08. 10. 2019 od 9:30 v Praze, v prostorách budovy Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. 

23.09.2019

NÁŠ LISTOPAD 89

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR NA SAMETOVOU REVOLUCI Projekt jsme nazvali NÁŠ LISTOPAD 89. Cílem je vytvořit vizuální koláž, složenou z fotografií, kterými lidé z různých oborů i regionů vyjádří svůj názor na Sametovou revoluci. Svůj názor může každý vyjádřit fotografií. 

09.09.2019

11. Národní konference VENKOV 2019

Spolek pro obnovu venkova zve na Národní konferenci Venkov V atraktivním prostředí klášteru premonstrátů v Teplé v Karlovarském kraji se letos uskuteční další ročník tradičního setkání představitelů obcí, měst, zemědělců, místních akčních skupin a celé řady státních i nestátních organizací – Národní konference VENKOV 2019 ve dnech 1. - 3. 10. 2019.

05.09.2019

Noc vědců

Ústav architektury FAST VUT v Brně připravil prezentaci ateliérových projektů a výsledků výzkumné činnosti věnované tématu “Revitalizace venkovských brownfields” zaměřenou především na zemědělské areály, bývalá střediska Jednotných zemědělských družstev, nyní často s ekologickou zátěží. Letošní Noc vědců, pořádaná Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, v pátek 27. září 2019 mezi 18.00 – 24.00 hod. je právě tematicky zaměřena na ekologii a současně z naší prezentace se zde můžete seznámit i s dalšími projekty fakulty řešených v této oblasti. Více informací získáte na: www.stavarnabrno.cz.

29.08.2019

14.9.2019 Den otevřených dveří v pivovaru Rohozec

Přijďte si užít prima den v pivovaru Rohozec a zdarma si prohlédnout prostory výrobny pivovaru. S podporou fondů EU došlo v pivovaru k modernizaci objektů skladů, lahvárny, expedice, stáčírny, administrativní budovy a k dalším úpravám. Je pro Vás připraven komentovaný prohlídkový okruh. 

29.08.2019

18. 9. 2019 Seminář Dotace EU a projektové řízení

Chcete získat informace, jak správně řídit projekt z fondů EU? Přijďte na seminář Eurocentra Liberec "Dotace EU a projektové řízení".

V rámci tohoto semináře Vám bude představena problematika řízení projektu ve všech jeho fázích. Seminář je určen pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z ESI fondů. Pro praktické ukázky a cvičení je vhodné mít s sebou vlastní notebook či obdobné mobilní zařízení. 

27.08.2019

Konference Lepší místo pro život - Olomoucký kraj

Na základě letošní spolupráce se společností Mafra si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Lepší místo pro život tentokrát v Olomouckém kraji.

Konference se koná 12. září 2019 mezi 8.30 - 12.30 hod. v Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc 779 00, registrace od 8.00 hod. 

27.08.2019

Programy workshopů zaměřených na BIM pilotní projekty.

Workshopy jsou určeny veřejným zadavatelům, kterých se bude týkat povinnost implementace BIM u nadlimitních veřejných zakázek od roku 2022. Právě jim jsou určeny tyto workshopy, které jim napomohou s přípravou. Tyto workshopy pořádá agentura ČAS (Česká agentura pro standardizaci) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), které má v gesci plnění implementace vládní Koncepce BIM.  

26.08.2019

Otvorové výplně – normy a technologie, kvalita a odpovědnost

Přehled závazných norem a moderních technologií, porovnání kvality či finančních nákladů a tipy, jak zvolit toho správného dodavatele oken. To vše bude tématem diskuze o otvorových výplních na půdě Hospodářské komory ČR.
ZAJÍMÁ VÁS TOTO TÉMA?
Přijďte ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin na Hospodářskou komoru ČR sídlící Na Florenci 2116/15, Budova Florentinum, recepce A, 4. patro.

 

23.08.2019

Veletrh FOR ARCH 2019

KDY: 17. - 21. září 2019
KDE: PVA EXPO Praha Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

22.08.2019

Den malých obcí

KDY:  5. listopadu 2019
KDE:  PVA EXPO Praha, Kongresový sál

KDY: 14. listopadu 2019
KDE: Výstaviště Flora Olomouc

20.08.2019

Konference Zdanění rezerv

Ve středu 28. srpna od 9.00 - 11.00 hod. (registrace od 8.30 hod.) se v President Hotel Prague, nám. Curieových 100, Praha 1 koná konference Zdanění rezerv. Společnost Mafra Vás zve na konferenci, na které se dozvíte například více o odhadu rezerv, optimistickém a pesimistickém vývoji v případě čerpání

16.08.2019

Meziobecní spolupráce

Institut veřejné správy ESF MU pořádá ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 1. ročník konference Meziobecní spolupráce 2019. Konference se bude konat 26.9.2019 v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. 
Členové Svazu měst a obcí ČR mají zlevněné vložné.

16.08.2019

Mezinárodní konference Partnerství pro sociální podnikání

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci, která si klade za cíl seznámit účastníky se současnými trendy v oblasti sociálního podnikání v českém i evropském kontextu, diskutovat a posílit roli a vzájemnou spolupráci obcí, měst a krajů, neziskových organizací a komerční sféry v rozvoji sociálního podnikání v ČR.

08.08.2019

Technologické fórum Digitalizace Stavební právo

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace­­­_stavební právo | odborná konference
Termín: 17. 9. 2019
Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Na Technologickém fóru nebude chybět ani předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Svaz se v minulých týdnech vyjádřil negativně k přijaté novele stavebního práva: „Nechceme vyčleňovat stavební úřady ze spojeného modelu veřejné správy. Stavební řízení je třeba zjednodušit a zrychlit, ale v žádném případě nelze souhlasit se zřízením Nejvyššího stavebního úřadu,“ říká předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, „rád jsem přijal pozvání do panelové debaty, ale budu znovu a znovu opakovat stanovisko naší členské základny, která chápe vyjmutí stavebních úřadů ze smíšeného modelu veřejné správy jako nesystémový krok. Navrhujeme sloučení pouze dotčených orgánů státní správy a ponechání stavebních úřadů na radnicích a doufáme v další konstruktivní jednání v této věci.“

08.08.2019

URBANSCAPES Ostrava 2019; Industriální městská krajina: výzvy a budoucnost

Dovolujeme si Vás pozvat na výjimečnou konferenci s mezinárodním obsazením, pod názvem URBANSCAPES Ostrava 2019; Industriální městská krajina: výzvy a budoucnost. Konference se bude konat 9. - 10. října 2019 v Ostravě, Dolní Vítkovice, jako formální zakončení letošního ročníku Lanscape Festivalu Ostrava 2019.

05.08.2019

Odpovědné veřejné zadávání 2019 - strategický přístup k zadávání veřejných zakázek

V Praze 3.-4. října se bude konat konference "Odpovědné veřejné zadávání 2019 - strategický přístup k zadávání veřejných zakázek", která je určena pro zadavatele, zastupitele obcí a krajů, právníky, dodavatele a všechny se zájmem o kvalitní veřejné zakázky s pozitivním dopadem. 

05.08.2019

Klimatická změna a její bezpečnostní dopady

Místopředseda Svazu měst a obcí a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal vystoupí na Mezinárodní vědecké konferenci dne 19. září 2019 od 9:00 v rámci bloku „Dopad změny klimatu na města, obce a územní plánování“. Jeho prezentace ponese název „Klimatické změny z pohledu obcí“.

01.08.2019

Jak se nám žije na venkově

Pozvánka na odborný seminář „Jak se nám žije na venkově“
Stejně jako každý rok, i v letošním roce prezentuje Spolek pro obnovu venkova svou činnost u příležitosti výstavy Země živitelka. Již 46. ročník výstavy letos proběhne ve dnech 22.-27. srpna 2019 na Výstavišti v Českých Budějovicích. Spolek pro obnovu venkova bude možné navštívit ve stánku Celostátní síť pro venkov a partneři v pavilonu T2.
V rámci doprovodného programu výstavy Země živitelka pořádá v pátek 23. srpna od 9,30 hodin Spolek pro obnovu venkova a paní europoslankyně Veronika Vrecionová seminář „Jak se nám žije na venkově“. Seminář bude zaměřen na řadu zajímavých témat týkajících se současnosti i budoucnosti venkova. Místo pořádání semináře je pavilon „Z“, 1. patro. Kompletní program semináře a pokyny k přihlášení naleznete v pozvánce.

24.07.2019

Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací

Pozvánka na odbornou akreditovanou konferenci
Název:
Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací
Pořadatel: Město Valašské Meziříčí a DYNATECH s.r.o.
Místo: Kino Svět Valašské Meziříčí, Nábřeží 268, 757 01 Valašské Meziříčí Datum Pá 20. 9. 2019
Čas 8:30 - 14:00
Akreditace AK/VE-73/2019 Cena 1 200 Kč za osobu
Moderuje Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí finančního odboru Města Valašské Meziříčí

 

 

17.06.2019

Konference Dostupné bydlení pro 21. století bude hledat řešení největšího společenského problému současnosti

Odborníci z veřejné správy, výzkumu, stavebnictví spolu se zahraničními experty budou 21. a 22. června 2019 diskutovat o fenoménu, který jejich odbornou agendu přesahuje a v různé míře se týká všech – faktické (ne)dostupnosti bydlení. Na mezinárodní konferenci pořádané Fakultou architektury a Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN a MMR budou prezentovány interdisciplinární přístupy k této problematice, příklady dobré praxe i návrhy řešení.

12.06.2019

Celostátní konference Města budoucnosti 2019

Rádi bychom Vás pozvali na celostátní konferenci Města budoucnosti 2019, která se uskuteční dne 30. září 2019 v Cubex Centrum Praha. Hlavními tématy konference jsou současné problémy měst a obcí a jejich řešení. V rámci programu vystoupí profesionálové jak z řad zástupců municipalit, tak i ze sféry pro řešení jednotlivých oborů, ať se jedná o problematiku mobility, energetiky, veřejného prostoru, infrastruktury nebo udržitelného rozvoje.

11.06.2019

Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika

Čtvrtek 20. června 2019 od 09:00-14:00
Aula FF, Křížkovského 10, Olomouc

10.06.2019

Konference Odpady a obce 2019

 Dovolujeme si Vás pozvat na 20. ročník konference Odpady a obce, který se uskuteční 12. a 13. června 2019 v Kongresovém centru ALDIS, Hradec Králové.

04.06.2019

Konference Lepší místo pro život Kraj Vysočina

Pozvánka na konferenci společnosti Mafra, která se bude konat v pátek 21. června 2019 od 8.30 hodin (registrace od 8.00 hod.) do 12.30 hodin v Hotel Gustav Mahler, Křížová 4 v Jihlavě. 

04.06.2019

Konference Lepší místo pro život Praha a Středočeský kraj

Pozvánka na konferenci společnosti Mafra ve středu 19. června 2019 od 9.00 hodin (registrace od 8.30 hod.) do 13.00 hodin v Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24 v Praze. 

31.05.2019

Pozvánka: Smart City – najděme nová řešení starých problémů za pomoci odborníků "nejen" z vysokých škol

Dovolujeme si Vám jménem Svazu měst a obcí České republiky pozvat na seminář Smart City – najděme nová řešení starých problémů za pomoci (nejen) odborníků z vysokých škol, který se bude konat v rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR dne 5. 6. 2019 od 13:30 do 16:30 h v sále Morava, přízemí pavilonu A3, Výstaviště Brno, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno.

30.05.2019

Konference Lepší místo pro život Zlínský kraj

Zveme Vás na další připravovanou konferenci „Lepší místo pro život – Zlínský kraj“, kterou pořádá v pátek 14. června 2019 od 8.30 hodin (registrace od 8.00 hod.) do 12.30 hodin v 14|15 Baťově institutu, p. o., Vavrečkova 7040 ve Zlíně. 

V případě zájmu o účast je registrace možná na emailu: lenka.matejickova@mafra.cz nebo konference@mafra.cz

Více informací naleznete zde:
http://events.mafra.cz/konference/125-lepsi-misto-pro-zivot-zlinsky-kraj/

Účast na konferenci je bezplatná a možná pouze po registraci. 

29.05.2019

Série Seminářů z programu EFEKT Energie pro města 21. století

Sérii seminářů ENERGIE PRO MĚSTA 21. STOLETÍ: Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města, se budou konat v průběhu června a září 2019.

 

 

28.05.2019

Space4Cities & Regional Development

Dne 30.5.2019 proběhne v Kongresovém centru Praha akce Space4Cities & Regional Development. Smyslem je inspirovat a informovat zástupce měst, obcí, krajů, regionálních rozvojových agentur apod., co jim mohou přinést technologie z kosmického programu. Budou prezentovány patenty Evropské kosmické agentury, ...

28.05.2019

Setkání lídrů českého stavebnictví 2019

Více informací o konferenci naleznete na stránkách www.ceec.eu.

21.05.2019

Soukromé financování veřejné infrastruktury - Co přinese Národní investiční plán

Co přinese Národní investiční plán: Soukromé financování veřejné infrastruktury 
zejména ve zdravotnictví, sociálních službách a dopravě

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), Global Infrastructure Hub (GIH) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR ČR) si Vás dovoluje pozvat na konferenci na téma „Soukromé financování veřejné infrastruktury – zejména ve zdravotnictví, sociálních službách a dopravě“, která se bude konat ve čtvrtek 6. června 2019 od 9:00 v Praze. 

Členové SMOČR mají slevu 50% nebo-li 500 Kč za osobu.

autor fota v perexu: Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39851228

20.05.2019

Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu - Konference Havlíčkův Brod

 

21. - 22.května 2019, Havlíčkovo náměstí Stará radnice, Havlíčkův Brod

Cílem konference, podobně jako v minulých letech, je poukázat na současný stav našich památek a na přístup jejich vlastníků k péči o ně samotné. Opět se budeme zabývat vzájemným vztahem památkářů, architektů a investorů pohybujících se v mnohdy rozbouřených a nejasných hladinách památkového prostoru. Na dobrých i méně zdařilých příkladech bude interpretována reálná skutečnost dnešního stavu i současný trend vývoje v oblasti památkové péče, památkového urbanismu i architektury. 

Pozvánka zde

15.05.2019

Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města

Dovolujeme si Vás upozornit na sérii Seminářů z programu EFEKT Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města, osvěta, propagace a definice konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, apod.).

15.05.2019

Projekty podpořené z evropských fondů otevírají již potřetí své brány

Ministerstvo pro místní rozvoj v příštích týdnech a měsících pořádá již třetí ročník dnů otevřených dveří projektů podpořených z fondů EU. Návštěvníci v každém regionu se tak budou moci na vlastní oči přesvědčit, kde evropské fondy pomáhají.

10.05.2019

Pozvánka Kybernetická bezpečnost

Konference o kybernetické bezpečnosti, pořádá mediální skupina Mafra,  27. května 9.00 - 12.00 hod, President Hotel Prague, Nám. Curieových 100, Praha 1

10.05.2019

Pozvánka na workshop ČVUT Kvalitní veřejná výstavba

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na workshop Kvalitní veřejná výstavba.

KDY: 11. 6. 2019 9.45 - 12.30

KDE: Fakulta Stavební ČVUT v Praze, Thákurova 2077/7, Praha 6, místnost A437

10.05.2019

KVALITNÍ VEŘEJNÁ VÝSTAVBA: ŠETŘENÍ S OBCEMI A SÉRIE WORKSHOPŮ

ČVUT v Praze připravuje na 31. květen setkání v oblasti veřejné výstavby se zástupci obcí. Workshop je součástí projektu Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: funkční specifikace, rozhodování a komunikace ve stavebních projektech, jehož cílem je zvyšování kvality veřejných stavebních projektů s důrazem na jejich přípravnou fázi. Projekt je realizován ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst za podpory Technologické agentury České republiky.                                                Datum a místo konání:

31. 5. 2019 od 10:00 do 14:30 na ČVUT UCEEB v Buštěhradě

09.05.2019

Lepší místo pro život Liberecký kraj

Ve spolupráci s obchodními partnery a odbornou veřejností realizuje společnost Mafra další setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí. Tentokrát se zaměří na Liberecký kraj, klíčová města a možnosti zlepšení života a prostředí v regionu.

KDY: Čtvrtek, 30. května 2019

KDE: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec

ČAS:  8.30 – 13.00 hod. (registrace 8.00 hod.)

03.05.2019

Konference Lepší místo pro život Moravskoslezský kraj

Chytrá řešení pro města, obce i kraje, podpora podnikání a zaměstnanost nebo nakládání s odpady, to jsou některá z témat, o kterých mohou diskutovat s odborníky účastníci konference Lepší místo pro život, tentokrát v Ostravě. Pořádá solečnost Mafra.

03.05.2019

Spolupráce měst a architektů – plánování a hospodaření s vodou

V pondělí 13. května 2019 se uskuteční celostátní seminář Spolupráce měst a architektů. Tématem je Plánování a hospodaření s vodou.