30.09.2022

Zveme Vás na konferenci 10 let monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

Akci pořádá Státní pozemkový úřad 22. listopadu 2022 v Praze. Vstup na akci je zdarma, z kapacitních důvodů je však nutné se zaregistrovat.

Termín a místo konání: úterý 22. listopadu 2022 od 10:00 hodin v hlavním sále Domu zemědělské osvěty v sídle Knihovny Antonína Švehly Slezská 100/7, Praha 2

Cílem konference je přiblížit problematiku monitorování eroze zástupcům obcí a měst a představit jim možnosti, jak oni sami mohou k ochraně půdy díky monitoringu přispět. Diskutována bude také návaznost monitoringu eroze na pozemkové úpravy či protierozní vyhlášku.

Veškeré informace ke konferenci naleznete na stránkách akce: Konference 10 let eroze | www.spucr.cz a v přiložené pozvánce.

Registrujte se na on-line do 11. 11. 2022 na tomto odkazu.

ZDROJ: Státní pozemkový úřad