05.11.2021

Workshop pro ORP k novým povinnostem v oblasti otevřených dat

Bezplatný online workshop pořádá 16. 11. 2021 Ministerstvo vnitra.

V souvislosti s novými povinnostmi v oblasti otevřených dat, konkrétně povinností publikovat informace z úřední desky, která dle zk. č. 261/2021 Sb. dopadne mimo státních organizací i na kraje a obce s rozšířenou působností pořádá MV bezplatný workshop pro obce s rozšířenou působností (ORP).

Všechny dotčené subjekty byly Ministerstvem vnitra kontaktovány krátce po vyhlášení daného zákona dopisem, ve kterém byly způsoby řešení nové povinnosti nastíněny. Na tuto aktivitu chce MV navázat 16. 11. 2021 ve 14:00 – 16:00, kdy pořádá online workshop s cílem nabídnout prostor pro konzultace. Workshop je připraven zodpovědět dotazy a nejasnosti ze strany ORP.

Registrační formulář na workshop naleznete na portálu otevřených dat.

ZDROJ: MV