24.10.2018

Workshop dotačních příležitostí pro rozvoj měst a obcí

Navštivte workshop zaměřený na představení dotačních titulů a možností získávání finančních prostředků pro obce i podnikatelské subjekty v oblasti odstraňování ekologických zátěží a znovuoživení starých nevyužívaných areálů (brownfields).

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace společně s Agenturou CzechInvest a Úřadem zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK vás v úterý 13. listopadu 2018 zvou na workshop se zaměřením na představení dotačních titulů a možností získávání finančních prostředků pro obce i podnikatelské subjekty v oblasti odstraňování ekologických zátěží a znovuoživení starých nevyužívaných areálů (brownfields).

Informace o akci a pozvánku s registračními kontakty naleznete na internetu.

Uzávěrka přihlášek je v úterý 6. 11., kurs je zdarma.