21.06.2022

Veletrh ekologických technologií Ecomondo na podzim 2022 v Rimini si nesmíte nechat ujít

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora vás zve k návštěvě 25. ročníku veletrhu ekologických technologií a oběhového hospodářství Ecomondo a Key Energy 2022 v italském Rimini v termínu 8. – 11. listopadu 2022. Členové SMO ČR mají možnost využít jedinečný návštěvnický balíček zdarma.

Ecomondo je klíčový veletrh zaměřený na technologické a průmyslové inovace v oblasti oběhového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie v Evropě.

Veletrh je určen zejména odborné veřejnosti z řad zástupců samospráv, kteří mají možnost seznámit se na jednom místě s nejnovějšími technologiemi podporujícími udržitelný rozvoj a úspory zdrojů v oblastech odpadového, vodního a oběhového hospodářství, rekultivace půdy, obnovitelných zdrojů energie, zelené infrastruktury, mobility a chytrých měst.

Veletrh spojuje čtyři makro sektory oběhového a ekologického hospodářství, v rámci kterých se věnuje celé řadě témat:

 • Odpady a zdroje - služby pro integrované nakládání s odpady, technologie pro zpracování, recyklaci, manipulaci a logistiku odpadu
 • Cirkulární bio-ekonomika - přeměna zdrojů prostřednictvím inovativních technologií na bioprodukty a bioenergii - biomasa, biokapaliny, bioplyn, procesy a produkty.
 • Rekultivace a hydrogeologická rizika - sanace kontaminovaných lokalit, rekvalifikace hydrogeologických rizik
 • Vodohospodářství - integrovaný vodní cyklus, odpadní kaly, bezpečnost vody, čističky odpadních vod, sběr deštné vody, procesy, zařízení, systémy a technologie, recyklace a opětovné použití odpadní vody, integrovaný monitoring (voda, vzduch, půda), infrastruktura pro hospodaření s vodou a digitalizace vodního hospodářství.

 

 

Veletrh nabízí nové trendy a vize a je místem setkávání vědy, firem, státní správy a samosprávy. V loňském roce se veletrhu zúčastnilo 905 vystavovatelů a více než 60 tisíc návštěvníků z celého světa, proběhlo 143 konferencí a workshopů a 41 webinářů. I letos je naplánovaný bohatý program ve spolupráci s oficiálními partnery veletrhu, jako jsou například Evropská komise, OECD, italské ministerstvo pro životní prostředí a další přední mezinárodní organizace.

 

Exkluzivní nabídka pro členy SMO ČR:

Pro zájemce z řad zástupců měst a obcí v České republice, kteří mají zájem se veletrhu Ecomondo zúčastnit, připravila Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora (CAMIC) ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR speciální nabídku. Zájemci mají možnost strávit jeden celý den na veletrhu, zúčastnit se obchodních schůzek s tlumočníkem a navštívit vybraný podnik nebo samosprávu, kde je možné vidět některou z vystavovaných inovativních technologií v praxi. Zúčastnit se mohou jak starostové a primátoři, tak volení či nevolení zástupci, kteří se věnují uvedené problematice ve vedení měst a obcí.  Skupina bude tematicky rozdělena na zástupce menších obcí a na zástupce větších měst a aglomerací tak, aby byl program přizpůsoben co nejvíce reálným potřebám zástupců delegace Svazu.

Nabídka zahrnuje:

 • Ubytování v hotelu se snídaní na 2 noci
 • Transfer z letiště Bologna/Rimini/Ancona do hotelu a zpět
 • Transfery z hotelu na veletrh a zpět
 • Vstupenky na veletrh a katalog veletrhu
 • Tlumočení pro B2B obchodní schůzky v případě, že nemluvíte anglicky nebo italsky
 • Oběd na veletrhu
 • Vstup do buyers lounge
 • Půldenní odbornou exkurzi s tlumočením do vybraného podniku v oblasti Emilia Romagna, který využívá některou z inovativních technologií předváděných na veletrhu.

Účastníci si hradí pouze letenku. Počet míst v delegaci Svazu je omezen, účastníci budou registrováni v pořadí, v kterém se přihlásí.

V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte Alenu Nessmithovou na nessmithova@smocr.cz nebo na tel: 734 551 940.