04.07.2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Ve dnech 1.-2. srpna 2018 uspořádá Spolek pro obnovu venkova ČR spolu s Národním zemědělským muzeem v jeho obnovené funkcionalistické budově v Praze (mapa) výše uvedené sympozium.

Sympozia, pořádaného u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a Národního zemědělského muzea, 25 let České republiky

Ve dnech 1.-2. srpna 2018 uspořádá Spolek pro obnovu venkova ČR spolu s Národním zemědělským muzeem v jeho obnovené funkcionalistické budově v Praze (mapa) výše uvedené sympozium.

Sympozia, pořádaného u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a Národního zemědělského muzea, 25 let České republiky a SPOV ČR, se účastní členové Spolku, pamětníci vzniku národního Programu obnovy vesnice/venkova, další naši partneři a příznivci venkova.

První den dopoledne sympozium nabízí prohlídku Senátu, odpoledne se zaměří na prohlídku expozic obnoveného muzea a setkání pamětníků. Druhý den proběhne klasická konference, zakončená diskusí u kulatých stolů k naplňování Závěrů Národní konference VENKOV 2017
(http://www.konferencevenkov.cz/2017/ke-stazeni/).

Program sympozia níže ke stažení

Vložné se neplatí, je ale nutná registrace do 20. července 2018, kterou najdete na první pozici v aktualitách na webu Spolku (www.spov.org).

Zdroj: SPOV