31.10.2019

Summit Koncepce BIM 2019

Již příští měsíc se koná mezinárodní konference, věnovaná implementaci metody BIM do českého stavebnictví - Summit Koncepce BIM 2019.

Summit se koná 21. listopadu 2019 v Praze v PVA Expo Letňany a zúčastní se ho také zahraniční hosté, kteří poskytnou možnost srovnání ČR s Evropou v postupu implementace BIM. Summit Koncepce BIM se koná za účasti Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu ČR, a Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro digitalizaci, a bude se věnovat tématům, která postupně změní tvář českého stavebnictví. 

Jak zastoupení vládních představitelů, tak skladba programu dokumentují důležitost a význam digitalizace, jejíž součástí je implementace Koncepce BIM.  Zahraniční hosté – reprezentanti vládních úřadů ze zemí s rozvinutou digitalizací - přinesou zkušenost s postupem implementace z jejich zemí a tento pohled dodá další rozměr stavu implementace metody BIM u nás. Účast na Summitu může být přínosná jak pro firmy, protože témata, kterým se konference bude věnovat, budou znamenat v horizontu 2 roků významnou konkurenční výhodu, tak i pro veřejné zadavatele, kterým přinese řadu důležitých informací o metodě, která se po roce 2022 stane závaznou pro nadlimitní zakázky pro všechny veřejné zadavatele v ČR.

Summit je svým zaměřením, tématy i výběrem řečníků určen odborníkům z veřejného sektoru a státní správy a odborné veřejnosti z podnikatelské sféry. Podrobné informace, program a registrace na summitkoncepcebim.cz