10.04.2019

SPOLKOVÁ VÝSTAVA BUGA Heilbronn 2019

Termín: 18. - 19. června 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Heilbronn je město, ležící na řece Neckar ve spolkové zemi Badensko-Württembersko. Zadáním pro BUGA 2019 byla revitalizace bývalé industriální plochy uprostřed města, vytvoření a rozvoj nové městské čtvrti, tvorba nových městských parkových ploch s dostatkem herních a sportovních aktivit a krajinářské úpravy břehu řeky Neckar, jako blízkého území, vhodného pro krátkodobou příměstskou rekreaci a kontakt s přírodou. Samotná plocha zahradnické výstavy má více než 40 ha, ale součástí je i nově vznikající městská čtvrť, jejíž stavba právě probíhá. 

PROGRAM: Odjezd autobusem první den brzy ráno z Prahy do Norimberku - zde se podíváme na revitalizaci severního břehu jezera Wöhrder See.  Následně dojedeme na ubytování v Heilbronnu. Večer je naplánována komentovaná prohlídka města Heilbronn s průvodcem z turistické centrály města Heilbronn (cca 1,5 hodiny). Druhý den bude celý věnován veletrhu BUGA - ráno provede účastníky vedoucí oddělení plánování a koncepce výstavy, prokurista firmy BUGA Heilbronn 2019 GmbH, pan Oliver Toellner (cca 2 hodiny), následně si účastníci budou moci výstavu projít dle svých priorit. V podvečerních hodinách se vydáme nazpět do Prahy.

Další informace a přihlášení naleznete na stránkách:

http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/exkurze-buga-heilbronn-2019.html