13.03.2022

Série on-line diskuzí na téma budoucnosti měst přinese spoustu dobré praxe a inspirace pro českou kotlinu

Série on-line panelových diskuzí zaměřených na budoucnost našich měst je zdarma. První dvě debaty se uskuteční 15. a 23. března.

Série on-line panelových diskuzí se zaměří na budoucnost našich měst. Ve třech diskuzích vám představí vize a řešení zaměřené na udržitelnost, digitalizaci, dopravu a mobilitu v městském prostředí. Zkušenosti z britských měst a jejich projektů mohou být inspirací pro naše vlastní plány do budoucna. Diskutovat se bude o tom, jak by mohla vypadat budoucnost měst, co města dělají pro větší udržitelnost a jak zmírňují a budují odolnost vůči dopadům změny klimatu. Města mají obrovský potenciál pro zásadní změny v boji proti klimatickým změnám a v příštím desetiletí budou hnací silou inovací a investičních aktivit. Diskuze mají za cíl přinést inspiraci zástupcům českých měst, veřejného i soukromého sektoru a otevřeme širokou diskusi o potenciálu měst ke změně.

Všechny informace k diskutovaným tématům, videa a prezentace z akcí najdete na jednom místě www.zelena-mesta.cz/akce/

Na akci je třeba se on-line registrovat, účast je bezplatná.

Program debat naleznete také v přiložené pozvánce.

Debaty pořádá Asociace pro rozvoj infrastruktury, Britské velvyslanectví v Praze, Svaz měst a obcí ČR a CzechInvest