24.05.2022

SENIOR HOUSING

Konference Senior housing je zaměřena na menší města a obce s rozšířenou působností a koná se v pondělí, dne 20.6.2022 od 13.00 hod. v Hlavním jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Je pořádaná ve spolupráci Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Unie pacientů ČR, se záštitou SMO ČR.

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, jejímž cílem je poukázat na možnosti řešení v oblasti zkvalitňování života stárnoucí populace především v oblasti bydlení s přesahem do domácí péče. Konference je jednodenní a strukturou je koncipována do podoby krátkých samostatných přednášek pro uvedení tématu s rozšířenými panelovými diskuzemi a následných diskuzí se zapojením auditoria.

Tématické okruhy:

(přednášky v jednotlivých blocích zajišťují zástupci: Senátu Parlamentu ČR, MPSV, MMR, ÚS, SMO ČR, poskytovatelů sociálních služeb, investorů, bank atp.)

 

Blok 1.:

Ekonomické a právní aspekty poskytování péče o seniory

- účelově vázané a nevázané státní příspěvky do rozpočtu měst a obcí na zajištění péče o seniory aneb (Ne)systematičnost financování pobytových a sociálních služeb

- povinnosti měst a obcí v oblasti sociální péče o seniory z pohledu ústavy a navazujících právních norem

 

Blok 2.:

Výstavba nových a revitalizace stávajících sociálních zařízení a komunitních center

 

 

Blok 3.:

Domácí péče a její význam v rámci malých měst a obcí s rozšířenou působností

 

 

Blok 4.:

Zkušenosti, příklady a alternativy pro zajištění péče o seniory

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Závazné přihlášky a případné dotazy zasílejte, prosím, na: konference@uniepacientu.cz

Účast na konferenci je bezplatná.

(počet míst je omezen kapacitou sálu, proto budou přihlášky přijímány průběžně dle postupné registrace jednotlivých účastníků)

 

Místo a čas konání:

Hlavní jednací sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

v pondělí, dne 20.6.2022 od 13.00 do 16.30 hod.