28.01.2022

Semináře k energetice s ERÚ

ERÚ a SMO ČR připravili pro zájemce z řad místní samosprávy dvojici seminářů věnující se aktuálnímu tématu energetiky.

První z dvojice online seminářů, který se uskuteční 4. 2. 2022 od 10:00hod., se bude věnovat zejména otázkám a problémům, které pro obce vyvstávají při uzavírání smluv o dodávkách energií. Druhý seminář, který je plánovaný na 2. 3. 2022 opět od 10:00 hod. by se měl zaměřit na to, jak mohou obce pomoci občanům při řešení problémů v energetické oblasti.

Oba semináře povedou odborníci z ERÚ a jsou přístupné bez registrace, skrze platformu MS Teams. Pro přístup k prvnímu semináři použijte tento odkaz https://www.eru.cz/webinar20220204. Na druhý seminář bude možný přístup skrze odkaz následující: https://www.eru.cz/webinar20220302.