12.06.2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Seminář se uskuteční ve středu 20. června 2018 od 14:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny. Účast je nezbytné potvrdit na e-mailovou adresu: vrecionovav@psp.cz.

Seminář “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“ se uskuteční ve středu 20. června 2018 od 14:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny (místnost č. 205, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1).

Podrobnosti a program níže ke stažení.

Účast je nutné potvrdit na e-mailovou adresu: vrecionovav@psp.cz. Vstup do budovy (vchod Sněmovní 1) s platným občanským průkazem.