25.03.2019

Seminář o zlepšování občanské výuky ve školách

Jménem institutu CEVRO zveme členy Svazu měst a obcí ČR na úterý 2. dubna na setkání, které bude řešit kvalitu výuky občanství na českých školách.

Jménem institutu CEVRO zveme členy Svazu měst a obcí ČR na úterý 2. dubna na setkání, které bude řešit kvalitu výuky občanství na českých školách.

Stav demokracie v České republice je podmíněn povědomím občanů o základních právech, právním rámci i rozdělení moci dle našeho ústavního pořádku. Byť zde hraje důležitou roli vzdělávání k občanství, na jeho kvalitě to bohužel není moc znát.

V minulém roce proto spojili síly experti vysoké školy CEVRO Institut, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Nadace Konrada Adenauera a vytvořili publikaci Výchova k občanství 1 pomáhající učitelům na základních školách a víceletých gymnáziích lépe se připravit na výuku. Publikace jsme zdarma rozeslali na 4217 škol po celé ČR.

Uvědomujeme si, že i komunální politici mohou kvalitě vzdělávání pomoci, pokud se aktivně zapojí. Na úterý 2. dubna jsme proto připravili seminář, kde představíme nejen již vydanou publikaci, ale i pokračování, které se chystá tento rok. Chceme oslovit politiky a vysvětlit jim, že je na každém z nás, abychom se zapojili do zlepšování povědomí občanů o fungování zastupitelské demokracie.

 

 
Úterý 2. dubna 2019 od 17.00 hodin
Prostory vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 28/17, Praha 1

Svoji účast prosím potvrďte na mailu registrace@cevro.cz.