26.09.2019

Seminář: Monitoring eroze zemědělské půdy

Krajský pozemkový úřad vás zve na seminář Monitoring eroze zemědelské půdy, jehož cílem je informovat o nástroji Monitoringu eroze ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Datum konání: 24. října 2019. Místo konání: budova Krajského pozemkového úřadu pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, Jihlava   

Datum konání:  24. října 2019 

Místo konání: budova Krajského pozemkového úřadu pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, Jihlava

Cíl semináře: Informovat o nástroji Monitoringu eroze ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Účastníci budou seznámeni s obecnými principy fungování Monitoringu včetně poskytnutí praktických návodů, jak se do systému zapojit a přispět k řešení dopadů erozních událostí.

Seminář je určen zejména pro zástupce samosprávných územních celků, majitele zemědělské půdy, hospodařící subjekty, zemědělské poradce či studenty souvisejících oborů. Vítána je účast další odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma. Dopolední blok představí problém eroze včetně příkladů, zkušeností a statistik. Ukáže možné nástroje, jak tomuto jevu předcházet, a dále přiblíží systém Monitoringu eroze zemědělské půdy s praktickým návodem užívání. V odpoledním bloku bude představena dotační politika Ministerstva zemědělství v návaznosti na protierozní ochranu, dále zkušenosti z kontrol DZES a příklady dobré i špatné praxe i protierozní ochrana z pohledu politiky MŽP. Chybět nebude praktická zkušenost zástupce samosprávného územního celku. Velký časový prostor je ponechán v závěru semináře pro diskuzi.

Účast na semináři bude bezplatná.


V případě zájmu o účast na semináři je nutné potvrdit účast prostřednictvím e-mailu: komunikace@spucr.cz či telefonicky na 729 922 503 nebo 729 922 308.