08.03.2019

Seminář "Jarní Škola Zdravých měst" (20.-22. 3.)

Ve dnech 20. - 22. března 2019 bude hostit Zdravý Liberecký kraj jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví.

Ve dnech 20. - 22. března 2019 bude hostit Zdravý Liberecký kraj jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR.

Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. 

Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev.

Druhý den jarní Školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory Zdravých municipalit a regionů a MA21 zaměřené na téma zapojování veřejnosti, na to, jak Zdravé město efektivně využít pro místní rozvoj i komunikaci s veřejností, a čeho se naopak vyvarovat.

Závěrečný den se uskuteční nácvik práce s informačním systémem DataPlán či tematickými portály NSZM, pozornost bude věnována využití sociálních sítí.

 

Další informace najdete v přiložené pozvánce a na webu www.ZdravaMesta.cz/js2019.

Vaše případné dotazy směřujte prosím na e-mailovou adresu registrace@nszm.cz.

Samotné registrace provádějte zde: www.zdravamesta.cz/cz/akce/jarni-skola-nszm-2019.
PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE AŽ DO 15. 3.

Účast na akci NENÍ zpoplatněna.