10.04.2019

S KRAJINOU JEN DOBŘE aneb NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ V KRAJINĚ

Termín: 29. května 2019

Místo: Praha

PROGRAM:

Blok I. - Situace plánování krajiny v ČR | Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Blok II. - Dnešní nástroje plánování krajiny:

Systém územního plánování | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.

Územní plán a vztah ke krajině | Ing. Arch. Ivan Gogolák,  Ing. Arch. Lukáš Grasse

Územní studie a plánování krajiny - Územní studie sídelní zeleně (MŽP); 

Územní studie veřejného prostranství (MMR) | Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

 

 ÚSES | Ing. Eva Voženílková

Krajinný ráz | doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Blok III. - Další nástroje plánování krajiny:

Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.

Komplexní pozemkové úpravy  KoPÚ | Mgr. Jaroslava Doubravová

Způsob plánování a hospodaření v lesích | Ing. Martin Veselý

Revitalizace vodních toků a vodních nádrží - povodí Vltavy | Ing. Jaroslav Beneš
Plán péče o zvláště chráněná území | zástupce AOPK

DISKUSE o hledání možnosti spolupráce za účasti přednášejících

Další informace a přihlášení naleznete na stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/s-krajinou-jen-dobre-aneb-nastroje-planovani-v-krajine-3.html