07.02.2022

První metodický den veřejného zadávání v novém roce se uskuteční už na konci února

I v roce 2022 pokračuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v pořádání metodických dnů veřejného zadávání, které jsou určeny zejména zadavatelům, dodavatelům a odborné veřejnosti zajímající se o problematiku veřejných zakázek.

První metodický den nového roku a celkově již šestý se uskuteční formou online videopřenosu, a to dne 24. února 2022. V jeho rámci budou prezentována vybraná rozhodnutí Úřadu a související soudní judikatura k vybraným tématům. Cílem je jednak poukázat na aktuální vývoj rozhodovací praxe a jednak poodhalit úvahy, které stojí za jednotlivými závěry daných rozhodnutí Úřadu.

Přednášející, kteří budou tentokrát z řad Odboru druhostupňového rozhodování ÚOHS, se budou zabývat následujícími tématy z rozhodovací praxe Úřadu:

  • nastavení a prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zejména s ohledem na zásadu transparentnosti,
  • institut mimořádně nízké nabídkové ceny,
  • příklady týkající se otázky, zda smlouva představuje veřejnou zakázku či koncesi,
  • nákupy akcií.

Na online přenos se můžete zaregistrovat zde

ZDROJ: Tiskové oddělení ÚOHS