12.07.2018

Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě

Zapojte se do projektu, který prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců územní samosprávy řeší problematiku násilí na pracovišti ve veřejné správě (eliminace šikany, předcházení šikaně, správné řešení případů šikany). Jedná se o problematiku jak šikany mezi kolegy, mezi nadřízeným a podřízenými, tak i šikany klientů vůči zaměstnancům.

Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě je projekt realizovaný Fondem dalšího vzdělávání zřízeným Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Projekt si klade za cíl prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců územní samosprávy řešit problematiku násilí na pracovišti ve veřejné správě (eliminace šikany, předcházení šikaně, správné řešení případů šikany). Jedná se o problematiku jak šikany mezi kolegy, mezi nadřízeným a podřízenými, tak i šikany klientů vůči zaměstnancům. Cílem projektu je vznik doporučení vedoucích k budoucímu rozvoji kompetencí v oblasti ochrany před násilím na pracovišti.

Do projektu je zapojeno formou memorand o spolupráci cca 30 obcí a krajů.

V případě Vašeho zájmu o zapojení do projektu, kontaktujte e-mailem pana Bc. Zdeňka Čapka, odbor podpory sociální a rodinné politiky, Fond dalšího vzdělávání, e-mail: zdenek.capek@fdv.cz .Tel: 770 144 568

 

 

Mgr. Michaela Papírníková Jurečková, SMO ČR