01.11.2019

Prestižní evropská univerzita nabízí studium také pro zaměstnance místních samospráv

Prestižní evropská univerzita College of Europe nabízí možnost studia také zaměstnancům obecních a městských úřadů.

Jedná se o postgraduální studium v šesti oborech zaměřených na problematiku Evropské unie a evropské integrace. Výuka probíhá v angličtině a francouzštině a trvá dva semestry.

Vláda ČR každoročně poskytuje 2-3 stipendia ve výši školného pro úspěšné uchazeče z řad zaměstnanců ve veřejné správě. Přihlašování ke studiu je možné v termínu od 1. října 2019 do 15. ledna 2020 přes webové stránky www.coleurope.eu, kde rovněž najdete podrobnější informace.

NEPŘEHLÉDNĚTE: 25. listopadu 2019 od 9:00 hodin se v prostorách Ministerstva vnitra uskuteční setkání se zástupcem College of Europe, určené především potenciálním zájemcům o studium na této univerzitě. V případě zájmu o účast na tomto setkání prosím kontaktujte Mgr. Janu Mazákovou, e-mail: jana.mazakova@mvcr.cz.

Podrobnější informace najdete na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/studium-na-college-of-europe.aspx a také níže v přiložených dokumentech: