06.01.2020

Pozvánka na vzdělávací program Zastupitel v kurzu

Získejte přehled o odpovědnostech při výkonu funkce zastupitele, veřejných zakázkách malého rozsahu a strategickém řízení a plánování obce. Vyzkoušejte si řešit reálné situace nanečisto. Kurz je zdarma a probíhá ve vybraných krajích. Po jeho absolvování obdržíte certifikát Ministerstva vnitra.

Zveme Vás na vzdělávací program Zastupitel v kurzu, který připravilo Ministerstvo vnitra pro zastupitele obcí s cílem zvýšit jejich znalosti a dovednosti v problematice finančního řízení obcí. Vzdělávací program se skládá ze tří navazujících kurzů.

1) práva a odpovědnosti zastupitelů při
nakládání s majetkem obce

2) veřejné zakázky malého rozsahu

3) strategické řízení a plánování obce.

Certifikát Ministerstva vnitra je určen pouze pro úspěšné absolventy všech tří kurzů. Kurzy jsou vyučovány kombinovanou formou e-learningu (koncipováno na 7 hodin ve studijním systému ELEV) a prezenčních seminářů. Kurzy jsou pro zastupitele zdarma a konají se v osmi krajských městech, přičemž budou probíhat mezi únorem a červnem 2020.

Registrace je možná na webových stránkách akce www.zastupitelvkurzu.cz, více informací naleznete také v přiloženém letáku.