16.07.2021

Pozvánka na Mezinárodní sympozium ICOM 2021

Mezinárodní sympozium 2021 se bude konat 25. – 27. 8. 2021 v Praze a je součástí příprav 26. generální konference ICOM Praha 2022.

Hlavním úkolem Mezinárodního sympozia ICOM 2021 je představit témata, která jsou důležitá pro současné dění v muzejním oboru a budou formovat jeho další rozvoj.

ICOM (Mezinárodní rada muzeí) je mezinárodní nevládní nezisková organizace sdružující muzea a muzejní pracovníky. 

Podrobné informace naleznete na stránkách akce: icom-czech.mini.icom.museum | Sympozium.