12.01.2021

Posun termínů workshopů v rámci bilaterální iniciativy Norských fondů 2014 – 2021

V souvislosti s aktuálním vývojem spojeným se šířením onemocnění COVID-19 došlo ke změně harmonogramu bilaterální iniciativy Norských fondů 2014 - 2021 pod názvem „Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní policie s orgány místní samosprávy“.

Jednotlivé workshopy byly s ohledem na zajištění zdraví účastníků posunuty následovně:

  • 1) místní záležitosti veřejného pořádku (29. – 30. 4. 2021)
  • 2) systémové sdílení informací a spolupráce mezi relevantními aktéry (24. – 25. 6. 2021)
  • 3) problematika spojená s migrací cizinců (1. – 2. 9. 2021)
  • 4) děti, mladiství a zvlášť zranitelné osoby (5. - 6. 10. 2021)

V návaznosti na posunutí bilaterální aktivity byl rovněž posunut termín pro přihlášení do iniciativy, a to do 28. 2. 2021. V případě Vašeho zájmu o zapojení se kontaktujte Mgr. Claudii Varhol na e-mail varhol@smocr.cz.

Další informace naleznete v přiloženém dopise Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.