19.09.2018

Podzimní série seminářů: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Šetrné veřejné budovy: financování a příprava projektů, kvalitní vnitřní prostředí a energetická efektivita, veřejné zakázky

Na semináři naleznete odpovědi na konkrétní palčivé otázky k možnostem financování, zajištění zadání pro kvalitní a komplexní řešení projektů. V rámci semináře bude také představen projekt Zdravá škola, který se orientuje na kvalitu vnitřního prostředí v souladu s energetickými úsporami.

 Šetrné veřejné budovy: financování a příprava projektů, kvalitní vnitřní prostředí a energetická efektivita, veřejné zakázky

KDY & KDE: Termíny konání semináře jsou:18.10. v Jihlavě a 28.11. v Praze

Na semináři naleznete odpovědi na konkrétní palčivé otázky k možnostem financování, zajištění zadání pro kvalitní a komplexní řešení projektů. V rámci semináře bude také představen projekt Zdravá škola, který se orientuje na kvalitu vnitřního prostředí v souladu s energetickými úsporami. 

Hlavní témata semináře:

  • Informace o možnostech přípravy a realizace veřejných zakázek šetrné a energeticky úsporné budovy,
  • Způsoby financování komplexně řešených projektů,
  • Možnosti zadavatelů, jak přistoupit ke svým projektům zodpovědně s důrazem na kvalitu díla a hospodárnost vynaložených investic. 

Možnosti zadavatelů, jak přistoupit ke svým projektům zodpovědně s důrazem na kvalitu díla a hospodárnost vynaložených investic. 

Akce je určená pro starosty a další zástupce místních samospráv, pracovníky investičních, právních a stavebních odborů a zástupce příspěvkových organizací. 
Účast na akci je bezplatná, kapacita účastníků je omezena.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat event manažerku: Jana Drábková, E: jana.drabkova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2018.