05.05.2018

Plní reklama svůj původní účel?

V rámci mezinárodního veletrhu reklamy, médií a polygrafie REKLAMA POLYGRAF se uskuteční diskuzní panel STO LET REKLAMY (1918-2018). Pořadatelé se tak připojují k připomínce stoletého výročí od založení Československé republiky. Diskuze se zaměří na vývoj a změnu reklamy během uplynulých sta let, dopad reklamy na obraz památek a města či na nové technologie v reklamě. Diskuzní panel se bude konat 30. května 2018 od 13.00 do 15.00 hodin v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

V rámci mezinárodního veletrhu reklamy, médií a polygrafie REKLAMA POLYGRAF se uskuteční diskuzní panel STO LET REKLAMY (1918-2018). Pořadatelé se tak připojují k připomínce stoletého výročí od založení Československé republiky. Diskuze se zaměří na vývoj a změnu reklamy během uplynulých sta let, dopad reklamy na obraz památek a města či na nové technologie v reklamě. Diskuzní panel se bude konat 30. května 2018 od 13.00 do 15.00 hodin v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Plní reklama, která dnes většinu lidí obtěžuje, svůj původní účel? Jedna z klíčových otázek, na kterou bude hledat odpověď ředitel územního odborného pracoviště v Praze Národního památkového ústavu Ondřej Ševců, který ve svém příspěvku dále zhodnotí estetické působení reklamy v Praze v minulosti a dnes.

„Reklama je nedílnou součástí veřejného prostoru. Je jedním z prvků formujících obraz míst, ve kterých žijeme a které navštěvujeme. A právě proto by nám nemělo být lhostejné, jakým způsobem se tak děje – zda svojí formou a instalací reklama estetiku našeho okolí vhodně dotváří a je s ním v souladu, nebo je naopak agresivně a násilně znetvořuje. Z vlastní historie i ze zahraniční zkušenosti známe dobré i špatné příklady. Soudím, že po desetiletích dominance těch špatných dozrál čas ke změně.“, přibližuje problematiku Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Pohled zástupců historických obcí na reklamu ve veřejném prostoru přiblíží Květa Vitvarová za Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska: „Žijeme ve společnosti, ve které se neustále zvyšuje množství informací a důsledkem tohoto boomu dochází k našemu přesycení. Na veřejně přístupných místech v našich městech vede hromadící se množství vizuálních informací k potlačování významu architektury, celkové nepřehlednosti a chaosu. Toto lze shrnout pod pojem vizuální smog.“ Právě  o boji s takzvaným vizuálním smogem pohovoří Veronika Rút Nováková, zakladatelka projektu Brno bez vizuálního smogu. Projekt odstartoval jako snaha očistit centrum Brna od agresivní reklamy, která deformuje místní architekturu. Do projektu se zapojil např. stavební úřad, odbor památkové péče, kancelář architekta města a odborníci z řad právníků, architektů a grafických designérů.

Vystoupí také Kateřina Hlouchová, autorka knihy Proměny československé reklamy 1918–1989, která srovná trendy a reklamní komunikace v minulých desetiletích. V diskuzi přislíbil účast i ex CEO Ogilvy&Mather a v současnosti člen pedagogického sboru na katedře Marketingové komunikace Univerzity Karlovy Ladislav Báča, který bude reprezentovat tvůrce reklamních kampaní. Zaměří se na význam marketingové komunikace pro úspěch produktů a značek a na vývoj spotřebitele a jeho vnímání reklamy.

Diskuzi bude moderovat Daniela Písařovicová.

Vstup na diskuzní panel je zdarma, nutná je však registrace

Více informací na www.reklama-fair.cz

Zdroj: ABF
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR