26.11.2019

P O Z V Á N K A na seminář Reflexe státní sociální podpory a pomoci

Seminář Reflexe státní sociální podpory a pomoci se koná pod záštitou poslankyně Evy Fialové (ANO2011) ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost a se statutárním městem Ústí nad Labem v úterý 10. prosince 2019 od 13.30 do 16.30 hod. v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, místnost 205, Sněmovní 1, Praha 1

Program: 
13:30 – 13:45 Zahájení, úvodní slovo: Ing. Eva Fialová, poslankyně, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky 
 
13:45 – 14:30 První blok prezentací: 
  • Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora Ústí nad Labem: Základní pomoc obcím  formou 15 opatření pro boj s chudobou
  • PhDr. Roman Nogol, MPA, tajemník Magistrátu města Karviná: Tento stát není solidární  se znevýhodněnými městy a obcemi. Návrh změny RUD zavedením vyrovnávacího příspěvku 
  • Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí, Magistrát města Ústí nad Labem:  Teorie vs. praxe 
 
14:40 – 15:00 Přestávka na kávu 
 
15:00 – 16:30 Druhý blok prezentací a diskuze 
  • Ing. Radka Maxová, poslankyně, Evropský parlament: EU – jak pomoci vyloučeným lokalitám 
  • PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka, Úřad práce ČR: Aktivizace klientů ÚP ČR směřující k návratu na trh práce 
  • Ing. Vít Lesák, MSc., ředitel, Platforma pro sociální bydlení: Účinný systém pro řešení  bezdomovectví a aktivizace 
  • Kateřina Smejkalová, M. A., vědecká pracovnice, Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice:  Poučení z německých Hartzových reforem trhu práce a sociálních systémů 
 
 
 
Svou účast prosím potvrďte na e-mailovou adresu office@politicsandsociety.cz  do 5. prosince 2019. 
Vstup do budovy (vchod Sněmovní 1) je možný s platným občanským průkazem.  
Při vstupu do Poslanecké sněmovny je nutné projít bezpečnostní kontrolou, proto žádáme  všechny účastníky, aby počítali s časovou rezervou. 

 
Soubor ke stažení: