05.09.2019

Noc vědců

Ústav architektury FAST VUT v Brně připravil prezentaci ateliérových projektů a výsledků výzkumné činnosti věnované tématu “Revitalizace venkovských brownfields” zaměřenou především na zemědělské areály, bývalá střediska Jednotných zemědělských družstev, nyní často s ekologickou zátěží. Letošní Noc vědců, pořádaná Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, v pátek 27. září 2019 mezi 18.00 – 24.00 hod. je právě tematicky zaměřena na ekologii a současně z naší prezentace se zde můžete seznámit i s dalšími projekty fakulty řešených v této oblasti. Více informací získáte na: www.stavarnabrno.cz.

Ústav architektury FAST VUT v Brně připravil prezentaci ateliérových projektů a výsledků výzkumné činnosti věnované tématu “Revitalizace venkovských brownfields” zaměřenou především na zemědělské areály, bývalá střediska Jednotných zemědělských družstev, nyní často s ekologickou zátěží. Pro stále nedořešené (především majetkoprávní) vztahy zůstávají tato území šedými plochami územních plánů obcí. Místo toho, aby plánovaná nová zástavba bydlení, výroby a služeb na volných plochách kolem vsí mohla směřovat právě sem. V letech 2015-2019 vznikly na Ústavu architektury výzkumné i ateliérové projekty a studie, naznačující, jakým směrem by se mohla revitalizace těchto „šedých“ území ubírat. Studie získaly ocenění ve studentské soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii ekologických staveb v letech 2016, 2017 a 2018.

 

Letošní Noc vědců, pořádaná Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, v pátek 27. září 2019 mezi 18.00 – 24.00 hod. je právě tematicky zaměřena na ekologii a současně z naší prezentace se zde můžete seznámit i s dalšími projekty fakulty řešených v této oblasti. Více informací získáte na: www.stavarnabrno.cz

 

Rádi bychom této příležitosti využili a pozvali vás na akademickou půdu. Věříme, že připravená prezentace bude přínosem k plánování či jen vizím vaší obce.