10.11.2022

Mezinárodní Ekonomické fórum na téma Chytrých měst se zaměří na podporu udržitelného rozvoje v EU i za jejími hranicemi.

EU - Western Balkans: Smart Cities Economic Forum se uskuteční v pátek 18.11. v Kongresovém centru Praha. Pořádá ho MPO jménem českého předsednictví v Radě EU.

Mezinárodní konference EU -Western Balkans: Smart Cities Economic Forum má za cíl podpořit udržitelný a chytrý rozvoj měst v EU i za jejími hranicemi. Tematické debatní panely se budou zabývat možnostmi financování a sdílením zkušeností s realizací řešení pro chytrá města. Na akci se představí některé iniciativy podporující smart-cities projekty, čeští podnikatelé získají informace o aktuálních obchodních příležitostech v regionu západního Balkánu. Celou akci také doprovodí výběrový veletrh českých firem z oblasti smart-cities.

Termín: pátek 18.11.2022 od 8:30 hod.

Místo: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4-Nusle

Konference se zúčastní delegace z šesti států západního Balkánu včetně zástupců vlád a představitelů zhruba 70 měst a obcí z regionu, dále zástupci institucí EU, finančních institucí EIB a EBRD a dalších mezinárodních organizací.

Aktuální program vč. odkazu k registraci na akci (do 11.11.) najdete na live.eventtia.com/en/eu-westernbalkans.

EU – Western Balkans: Smart Cities Economic Forum pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu jménem českého předsednictví v Radě EU ve spolupráci s dalšími partnery: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechTrade, Svaz průmyslu a dopravy, Covenant of Mayors.

Mgr. Alena Klimt, DiS., Legislativní a právní sekce SMO ČR