31.10.2018

Listopadové semináře SIC – Řízení inovací ve firmách a Finanční řízení VAVAI

Zveme Vás na listopadové semináře pořádané Středočeským inovačním centrem (SIC) v Praze zaměřené na inovace ve firmách a finanční řízení. 

Zveme Vás na listopadové semináře pořádané Středočeským inovačním centrem (SIC) v Praze.

 

2.listopadu 2018: Řízení inovací ve firmách - Pavel Csank

Specifické školení zaměřené na získání základního povědomí o struktuře a způsobech řízení celého inovačního procesu ve firmě od vzniku nápadu/myšlenky přes zhodnocení jejího potenciálu, způsobech nakládání s životaschopnými inovačními projekty a jejich vývojem a validací až do stádia tržně nebo interně uplatnitelné inovace. Obsahem bude i popis způsobů vytváření proinovační kultury ve firmě, podněcování kreativity a tvořivosti.

Seminář povede pan Pavel Csank, ředitel MSIC (Moravskoslezké inovační centrum) a přední český odborník na toto téma.

 

30.listopadu 2018: Finanční řízení VAVAI – David Sventek

Základní informace a podmínky čerpání jak ze zdrojů ESIF, tak z jiných finančních zdrojů – komunitární programy, národní zdroje, apod.

David Sventek, dotační expert Moravskoslezského kraje, je ředitelem společnosti BeePartner, která sdružuje tým zaměřený na regionální rozvoj.

 

Kontakty na registraci:

rikovsky@s-ic.cz

ruzicka@s-ic.cz