10.05.2019

KVALITNÍ VEŘEJNÁ VÝSTAVBA: ŠETŘENÍ S OBCEMI A SÉRIE WORKSHOPŮ

ČVUT v Praze připravuje na 31. květen setkání v oblasti veřejné výstavby se zástupci obcí. Workshop je součástí projektu Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: funkční specifikace, rozhodování a komunikace ve stavebních projektech, jehož cílem je zvyšování kvality veřejných stavebních projektů s důrazem na jejich přípravnou fázi. Projekt je realizován ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst za podpory Technologické agentury České republiky.                                                Datum a místo konání:

31. 5. 2019 od 10:00 do 14:30 na ČVUT UCEEB v Buštěhradě

Pro obce je dále připraven dotazník. Výsledky budou využity při přípravě nové národní metodiky.

Dotazník pro obce je určen všem obcím bez ohledu na účast na workshopu a je k dispozici na této adrese: https://uceeb.typeform.com/to/g1r7NJ.

 

Zájemci o účast nechť se ozvou na následující kontakty: Tomáš Vácha (tomas.vacha@cvut.cz), Tomáš Bek (tomas.bek@cvut.cz).