18.02.2020

Kurz technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s koncepčním záměrem GŘ HZS ČR připravuje již tradičně kurz „Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce“. Kurz je určen pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí, techniky ochrany obyvatelstva nebo velitele družstev (příp. velitele jednotky) pro ochranu obyvatelstva. Cílem kurzu je připravit absolventa pro zastávání funkce technika ochrany obyvatelstva nebo velitele družstva pro ochranu obyvatelstva v JSDH obce provádějících odbornou přípravu v jednotce na tomto úseku, popř. pracujícího jako člena krizového štábu obce pro řešení mimořádných událostí v obci, podílející se na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce např. povodňový plán, výpisy z havarijních (krizových) plánů a spolupracujícího s obcí při provádění preventivně výchovné činnosti.

Školicí středisko a chemická laboratoř Kamenice

Místo konání:           Korunní 2, 251 68 Kamenice

Parkování:                je možné v rámci areálu školicího střediska

Termín kurzu:           pátek 6. – sobota 7. března 2020

Časová dotace:        16 hodin

Zahájení kurzu:        pátek 6. 3. ve 14:00 hodin, příjezd možný od 13:00 hodin

Ukončení kurzu:       sobota 7. 3. cca v 17:00 hodin

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí – praktická zkouška a závěrečný test. Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu vydané HZS Středočeského kraje.

Ubytování:                poskytnuto zdarma přímo ve školicím středisku

Stravování:               každý účastník si zařizuje sám

V Kamenici máme ověřenou restauraci U Partyzána (https://partyzan8.webnode.cz/ ) Kvalitní dobré jídlo za přijatelné ceny.

V průběhu kurzu bude otevřen bufet (káva, čaj, pochutiny ..) Lze se domluvit na společné snídani a poté náklady rozpočítat na jednotlivce.

S sebou:

  • Montérky, ideálně PS2 (praktická část proběhne venku!)
  • Přezůvky
  • Psací potřeby
  • Věci běžné denní potřeby

 

V rámci kurzu obdržíte CD nosič se všemi přednáškami.

 V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte slečnu Zuzanu Strouhalovou – 777 056 815