05.03.2019

Konference „Zůstává samospráva samosprávou (nejen ve světle plánovaného rozšíření pravomocí NKÚ)?"

Srdečně vás zveme na konferenci, která se koná v úterý 19. března od 9:00 v Jednacím sále Senátu v Praze. Jejím cílem je upozornit na rizika omezování ústavního práva na samosprávu. Konferenci pořádá místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, mezi řečníky vystoupí i předseda Svazu František Lukl.

Srdečně vás zveme na konferenci „Zůstává samospráva samosprávou (nejen ve světle plánovaného rozšíření pravomocí NKÚ)?", která se koná v úterý 19. března od 9:00 v Jednacím sále Senátu v Praze.

Konference si klade za cíl upozornit na rizika omezování ústavního práva na samosprávu. V poslední době jsme toho svědky ve formě různých legislativních změn. Je třeba, aby hlas obcí a měst byl slyšet, k čemuž má napomoci i tato konference. Senát je jednoznačně na straně měst a obcí. Konference má mimo jiné ukázat absurditu v přípravě a projednávání záměru na rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na samosprávné celky, který bere síly a čas řadě schopných lidí, místo toho, aby řešili důležitější věci.

Vaše účast na konferenci bude dokladem toho, že představitelé obcí a měst vnímají riziko omezování práva na samosprávu a sdílejí obavu o samotnou podstatu tohoto práva. 

 

Na konferenci vystoupí se svým příspěvkem i předseda Svazu František Lukl. Akci pořádá místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer.

Další informace naleznete v příloze (pozvánce) níže.

V případě zájmu potvrďte prosím svou účast do 13. 3. na e-mail: elbournovam@senat.cz