24.09.2019

Konference URBANSCAPES 2019

Ve dnech 9.-10.10. 2019 pořádá Česká asociace pro krajinářskou architekturu, sekce SZKT konferenci URBANSCAPES 2019 v unikátním prostčedí Dolní oblasti Vítkovic. Spolupořadatelem je město Ostrava a Landscape Festival 2019. http://urbanscapes2019.cz/ 

Ve dnech 9.-10.10. 2019 pořádá Česká asociace pro krajinářskou architekturu, sekce SZKT konferenci URBANSCAPES 2019 v unikátním prostčedí Dolní oblasti Vítkovic. Spolupořadatelem je město Ostrava a Landscape Festival 2019.
http://urbanscapes2019.cz/

Bude se týkat (nejen průmyslové) městské krajiny a pokrývá téma rozvoje měst v době klimatické krize včetně podtémat (šance a rizika developmentu brownfieldů, mitigace vlivu klimatické změny - dešťová voda, vegetace vč přežití stromů ve městech, říční krajina, město a lidé...) Na konferenci bude přednášet více než 30 českých a zahraničních přednášejících, cílovou skupinou jsou krajinářští i stavební architekti, urbanisti, politici, úředníci...Konference sama o sobě v tomhle formátu a spektru je ojedinělá nejen v ČR, ale i ve Střední Evropě a zasluhuje si pozornost sama o sobě, skvělí jsou i mnozí přednášející, někteří skutečně výjimeční: Herbert Dreiseitl je ikonou plánování měst dle principů zelenomodré infrastruktury, Zac Tudor je hlavním krajinářským architektem města Sheffiledu, které se ze špinnavého šedého mění na modrozelené kvetoucí Kent Fridell je tvůrcem a propagátorem "švédského modelu" biotechnologie, která umožňuje přežívat stromům a zároveň zadržuje dešťovou vodu Odborníci z Lipska a Linze představí zelenomodré plánování jejich průmyslových měst, pozadu nezůstavávají ani čeští přednášející (studium klimatu, nová dpravní opatření, vegetace měst...)