08.04.2019

Konference SMART VENKOV v DOLNÍCH BŘEŽANECH 20. - 21. 3. 2019

Vyvrcholením cyklu vzdělávacích seminářů v oblasti inovativních řešení pro místní akční skupiny Středočeského kraje byla závěrečná dvoudenní konference, která se uskutečnila ve dnech 20. a 21. 3. 2019 ve výzkumném laserovém centru Eli Beamlines v Dolních Břežanech – největší výzkumné infrastruktuře ve Středočeském kraji.  

Chytrý venkov není pouze o technologiích, ale zejména o způsobu fungování služeb, pracovního trhu nebo třeba lokální ekonomiky. „Abychom mohli venkov označit za chytrý, tak musíme zajistit pro co nejvíce lidí přístup k novým technologiím a naučit je technologie využívat. Chytrý venkov musí umět vybalancovat sociální, ekonomickou a environmentální oblast a myslet na jeho udržitelnost. Na druhou stranu pojďme venkovu pomoci, aby se navrátil ke svým kořenům a získal zpět svoji částečně ztracenou moudrost,“ říká předseda Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje Miloslav Oliva.

Vyvrcholením cyklu vzdělávacích seminářů v oblasti inovativních řešení pro místní akční skupiny Celý cyklus čtyř vzdělávacích seminářů i závěrečná konference v Dolních Břežanech byly podpořeny Krajským úřadem Středočeského kraje a zároveň Krajským sdružením NS MAS ČR Středočeského kraje. Zatímco na čtyřech vzdělávacích seminářích, které konferenci předcházely, byla věnována pozornost zejména konkrétním existujícím inovativním řešením, která je možné okamžitě implementovat, a také řešením využitelných v blízké budoucnosti, tématem konference byl samotný koncept Smart City/Smart Villages, zejména role MAS jako inovačních brokerů, vlivy globálních trendů a výzev, na které musíme reagovat s ohledem na zajištění udržitelného rozvoje. Centrum Eli Beamlines zajistilo za účelem pořádání konference příjemný moderní prostor, účastníci také přivítali možnost prohlídky centra.

stredocesky.nsmascr.cz/aktuality/2019/vzdelavani-mas-v-oblasti-inovativnich-reseni-prezentace-ze-zaverecne-konference-v-dolnich-brezanech/