04.05.2022

Konference Smart Region Tour pokračuje. Poslední dvě setkání se uskuteční v nových termínech.

Cyklus konferencí Smart Region Tour pokračuje i v květnu a zakončí svou pouť v Praze v druhé polovině června. Chytrá řešení, dobrá praxe a kontakty, které se Vám budou hodin, na bezplatných akcích se záštitou Svazu.

5. května – Liberecký a Ústecký kraj (Liberec)

  • Místo konání: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (budova G), na adrese Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

31. května – Královéhradecký a Pardubický kraj (Hradec Králové)

  • Místo konání: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, na adrese Hradecká 1249/6, Hradec Králové.

22. června – Praha a Středočeský kraj (Praha).

  • Místo konání: České vysoké učení technické v Praze (Fakulta dopravní), na adrese Konviktská 293/20, 110 00 Praha, Staré Město.

Akce jsou bezplatné, je však třeba se registrovat předem on-line kvůli omezeným kapacitám. Registrační formulář naleznete na stránkách akce: www.soutezchytramesta.cz/smart-region-tour

Otevření registrace na místě vždy od 8:30 hod. Začátek programu od 9:00 hod.

Akce: 

  • Představení konkrétních řešení v oblasti Smart City v návaznosti na konkrétní potřeby regionu,
  • Sdílení příkladů dobré praxe ve využívání postupů a trendů v oblasti Smart City,
  • Zajištění větší informovanosti a větší využitelnosti chytrých řešení v regionu,
  • Propojení klíčových stakeholderů v rámci kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, akademická sféra, občané).

ZDROJ: pořadatel akce Smart City Innovations Institut, z.ú.