19.01.2022

Konference Smart Region Tour 2021/2022 zná první tři termíny

První bezplatná konference se bude pod záštitou Svazu konat 17. března v Ostravě. Vystoupí na ni i Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu.

Smart Region Tour je soubor interaktivních konferencí v jednotlivých krajích České republiky, kdy dochází k setkání klíčových stakeholderů působících v rámci daného kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, občané) a jsou zde představeny konkrétní potřeby kraje, které jsou doplněny o stanoviska technologických lídrů a expertů. Současně jsou zde představovány konkrétní projekty a řešení, které byly certifikovány v rámci některého ročníku soutěže Chytrá města. Veškeré výstupy jsou následně analyzovány a poskytnuty mezirezortnímu týmu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociaci krajů. Cílem Smart Region Tour je navýšení absorpčních kapacit, což povede k rychlejší a rozsahem větší (efektivnější) realizaci projektů a rychlejšímu čerpání finančních prostředků. Předpokládáme také výrazně lepší připravenost projektu v novém období od začátku včetně odstranění klíčových úzkých míst v implementaci projektu. V neposlední řadě mají konference Smart Region Tour velmi pozitivní vliv na sdílení dobré praxe.

Termíny a místa konání prvních tří konferencí:

  • Smart Region Tour v Moravskoslezském kraji – 17. 3. 2022, Aula Ostravské univerzity na adrese Českobratrská 16, Ostrava
  • Smart Region Tour v Jihočeském kraji – 24. 3. 2022, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích na adrese Okružní 517/10, České Budějovice
  • Smart Region Tour v Jihomoravském kraji – 31. 3. 2022, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, na adrese Žižkova 20, Brno

Na konferencích Smart Region Tour se můžete těšit kromě Radky Vladykové, výkonné ředitelky Svazu měst a obcí ČR a osobnosti SMART CITY 2020, také na účast zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace krajů České republiky a vybraných lídrů akademického, technologického a vývojového spektra. Pozváni budou experti pro bezpečnost, data, mobilitu, energetiku, finanční nástroje a další oblasti.

Účast na konferencích je bezplatná, je však třeba se předem registrovat prostřednictvím registračních formulářů:

Moravskoslezský kraj: https://forms.office.com/r/V015s2x1TC

Jihočeský kraj: https://forms.office.com/r/Ykm9c1jXbn

Jihomoravský kraj: https://forms.office.com/r/FLGtfRVPMY

Další informace na Facebooku akce.

ZDROJ: Smart City Innovations Institut z.ú.