24.10.2018

Konference „Politika architektury: aktuální témata“

Fakulta architektury ČVUT pořádá konferenci „Politika architektury: aktuální témata“, která se koná 9. listopadu 2018 na půdě FA ČVUT. Cílem konference je reflexe naplňování Politiky architektury ČR ve vazbě na zkušenosti z české a zahraniční praxe.

Fakulta architektury ČVUT pořádá konferenci „Politika architektury: aktuální témata“, která se koná 9. listopadu 2018 na půdě FA ČVUT.

Cílem konference je reflexe naplňování Politiky architektury ČR ve vazbě na zkušenosti z české a zahraniční praxe. Neméně důležitým cílem je mezioborové setkání aktérů z akademické, kulturní a profesionální sféry, profesních komor, státní správy, politické reprezentace a odborné veřejnosti k rozvíjení debaty o směřování a naplňování Politiky architektury a stavební kultury ČR v celku i v jednotlivých oblastech.

Stěžejní témata konference jsou: Politika architektury a stavební kultury v ČR v celoevropském srovnáníPlánování - struktura a nástroje, se zaměřením na současné zkušenosti správy území v ČR a Evropě; Koncepce bydlení, se zaměření na politiky udržení dostupného bydlení; Teorie a tendence, se zaměřením na mezioborovou spolupráci a role aktérů v naplňování politiky architektury.

Konferenci pořádá Ústav urbanismu FA ČVUT. Mezi hlavní hosty, kteří na konferenci též vystoupí patří Vlastislav Ouroda (náměstek ministra kultury), Christian Kühn(proděkan TU Vídeň), Josef Morkus (MMR) a Ladislav Lábus (děkan FA ČVUT). 

Další informace včetně registračního formuláře najdete na webu FA ČVUT.